Treans revision är i gång!

Tidigt i morse denna varma vårdag gick andra turbin på Ringhals 3 från nät och därmed in i revision. En omfattande revision som får samsas om resurser och utrymme med OBH och som ska vara klar 19 juni.

Strax före klockan 5 i morse gick andra turbinen från nät vilket per definition innebär att revisionen startar. Under revision byts delar av bränslet i härden ut och många underhållsarbeten utförs medan anläggningen är stoppad. Som vanligt är det varmt i anläggningen i början på revisonen då många av systemen i processen ännu avger värme eller fortfarande är igång. I reaktorinneslutningen är det en medeltemperatur på 44 grader Celsius och i turbinbyggnaden är det också mycket varmt. Det förbättras inte av att det råkar vara högsommartemperatur utomhus dessa första dagar. Och det är många personer som ska in och arbeta i värmen.

- Det är otroligt viktigt att tänka på att få i sig salt och vatten när man ska jobba i den här värmen, säger Oscar Örnborg, en av de båda revisionsledarna.

Kommande arbeten

Under morgondagen kommer transporter in i inneslutningen att göras via stora markslussen. På gavelsidan på turbinbyggnaden kommer Siemens att etablera sig under fredagen för deras arbete med transformatorerna. Samtidigt pågår arbetet med bygget för oberoende härdkylning, OBH, så det är mycket som sker på gården runt om Ringhals 3.

God kommunikation ger framgång i arbetet

Under gårdagen hölls det sista förberedande revisionsmötet och det började med en presentation av vad som är syftet och förväntningarna på de dagliga revisionsmöten som hålls av revisionsledarna.

- Detta är ingen envägskommunikation där tanken är att det bara är vi, revisionsledarna, som ska föra ut information. Alla behöver bidra för att vi ska få det mesta möjliga av mötet, säger Oscar Örnborg.

Och det är devis som gäller för årets revison, att det ska präglas av gott samarbete med bra kommunikation.

- Revisonen ska upplevas vara rolig att genomföra på ett säkert och bra sätt, säger Fredric Andersson, den andre revisonsledaren.

Nu är första revisonen på Ringhals 2018 igång!

Se även

Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vindkraftspark Stor-Rotliden

Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige.

Läs hela artikeln
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']