Revisionen på Forsmark 1 avslutad

I lördags eftermiddag fasade den första turbinen in på kraftnätet och därmed var revisionen på Forsmark 1 avslutad. Den andra turbinen fasade in på nätet vid 20-tiden. Eftersom Forsmarks kraftgrupp går över i en ny revisionsstrategi från 2021 var detta den sista korta bränslebytesrevisionen på Forsmark 1. 

Revisionen slutfördes ett dygn före den tidplan Forsmark hade informerat elmarknaden om. Omkring tusen personer har varit involverade i revisionsarbetet, och ett antal av dem har arbetat i skift. Revisionsledare Victoria Davidsson är mycket nöjd med allas insatser.

– Revisionsorganisationen har strävat efter att gemensamt lösa de situationer och avvikelser som uppkommit.

Nyckeln till det framgångsrika arbetet tror Victoria ligger i god kommunikation och bra planering.

– Våra medarbetare är lojala och kompetenta och ställer alltid upp.

På en bränslebytesrevision ska det, enligt nuvarande revisionsstrategi, inte genomföras några förnyelseåtgärder och så lite underhållsåtgärder som möjligt. I år gjorde Forsmark dock några undantag och bytte tre huvudcirkulationspumpar samt införde ett nytt datorsystem i kontrollrummet. Beslutet att byta pumparna grundade sig bland annat på att det fanns risk för produktionsstörning om de inte byttes. Byte av datorsystem passar bäst under en bränslebytesrevision, eftersom arbetet då inte påverkas av andra förändringar i anläggningen, som i samband med underhålls- eller förnyelserevisioner.

Se även

Vattenfalls vd Anna Borg. Foto: Rebecka Rynefelt
Rebecka Rynefelt

Anna Borg en av Sveriges mäktigaste kvinnor enligt Di

På Dagens industris lista över landets mäktigaste näringslivskvinnor kommer Vattenfalls vd Anna Borg på plats åtta.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Anna Borg, CEO Vattenfall

Internationella kvinnodagen: dela med dig av din historia

I dag på den internationella kvinnodagen uppmärksammar Vattenfall kvinnor som hjälper kvinnor. I den här videon delar kollegor från alla delar av organisationen med sig av sina historier.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln