Revisionen på Forsmark 1 avslutad

I lördags eftermiddag fasade den första turbinen in på kraftnätet och därmed var revisionen på Forsmark 1 avslutad. Den andra turbinen fasade in på nätet vid 20-tiden. Eftersom Forsmarks kraftgrupp går över i en ny revisionsstrategi från 2021 var detta den sista korta bränslebytesrevisionen på Forsmark 1. 

Revisionen slutfördes ett dygn före den tidplan Forsmark hade informerat elmarknaden om. Omkring tusen personer har varit involverade i revisionsarbetet, och ett antal av dem har arbetat i skift. Revisionsledare Victoria Davidsson är mycket nöjd med allas insatser.

– Revisionsorganisationen har strävat efter att gemensamt lösa de situationer och avvikelser som uppkommit.

Nyckeln till det framgångsrika arbetet tror Victoria ligger i god kommunikation och bra planering.

– Våra medarbetare är lojala och kompetenta och ställer alltid upp.

På en bränslebytesrevision ska det, enligt nuvarande revisionsstrategi, inte genomföras några förnyelseåtgärder och så lite underhållsåtgärder som möjligt. I år gjorde Forsmark dock några undantag och bytte tre huvudcirkulationspumpar samt införde ett nytt datorsystem i kontrollrummet. Beslutet att byta pumparna grundade sig bland annat på att det fanns risk för produktionsstörning om de inte byttes. Byte av datorsystem passar bäst under en bränslebytesrevision, eftersom arbetet då inte påverkas av andra förändringar i anläggningen, som i samband med underhålls- eller förnyelserevisioner.

Se även

Smart kombination av solpaneler och remsodling

Vattenfall har fått tillstånd att uppföra en solkraftspark i Almere, Nederländerna, där man kan testa kombinationen av solpaneler och remsodling.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']