Revisionsstart för Forsmark 3

Revisionen vid Forsmark 3 drog igång igår och därmed invigs också revisonsåret för Forsmark och Ringhals i stort, eftersom Forsmark 3 är först ut. Cirka 1800 personer kommer att arbeta på revisionen som beräknas pågå i 39 dygn med avslutning den 31 maj.

En hel del förberedelsearbeten pågick redan under förra veckan. Bland annat fick personal som ska arbeta med att spola rent och mäta venturirör öva på arbetet i testmiljö, en så kallad Mockup, som satts upp vid verkstaden Strandvillan.

Venturirören är avsmalnande rör som sitter i matarvattenvattenledningarna mellan yttre skalventil och matarvattenpumparna, alltså de ledningar som återför processvattnet till reaktortanken. Rörens funktion är att mäta flödet på vattnet och de ska nu inspekteras och rengöras för att ta bort eventuella beläggningar som kan resultera i felaktig flödesmätning.

Efter renspolningen mäts rörens innerdiameter med hjälp av en robot. Roboten ska sättas i inre skalventil och passera genom yttre skalventil fram till flödesmätningen. (Skalventilerna isolerar reaktortanken så att ingen ånga kan komma ut i turbinbyggnaden vid en störning)

– Matarvattenledningen är 450 millimeter i diameter och yttre skalventil samt venturiröret i sig själv skapar en viss knixighet. Eftersom det är svårt att komma åt byggde vi upp en testmiljö, för att säkerställa att roboten tar sig fram, säger Kenneth Stensson, revisionsledare.

Urladdning av styrstavar pågår

Flera arbeten har redan dragit igång på årets revison.

– Bland annat laddas styrstavarna ur och vi beräknar kunna påbörja inspektioner av styrstavsblad på resterande 14 styrstavar under eftermiddagen idag, säger Kenneth Stensson.

Styrstavarnas funktion är att reglera effekten i reaktorhärden.

Under revisionen ska totalt 15 anläggningsändringar och 18 underhållsåtgärder med konstruktionsstöd, UMK, genomföras berättar Kenneth.

– Bland underhållsåtgärder kan nämnas service på elva drivdon till styrstavarna och service på tre huvudcirkulationspumpar, vars funktion är att cirkulera reaktorvattnet genom härden. En stor översyn är också inplanerad att göras på en av anläggningens dieselmotor, säger Kenneth Stensson.

De projekt som är tidsstyrande för revisionen är utbytet av SIRM-system för neutronmätning i reaktortanken samt projekt Kabri som innebär att elgenomföringar i reaktorinneslutningen ska bytas ut.

Se även

Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln
Sveriges Grönaste Varumärke logotyp

Vattenfall i topp bland Sveriges Grönaste Varumärken

Vattenfall är ett av Sveriges grönaste varumärken och unga konsumenter sätter Vattenfall i topp bland energibolagen, visar den årliga rankningen.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Bild från Stor-Rotliden vindkraftpark

Vattenfall vindkraft säljer, bygger och förvaltar Grönhult

Vattenfall Vindkraft AB har sålt projektet Grönhult till brittiska TRIG. Samtidigt kommer Vattenfall att bygga och förvalta vindkraftsparken som börjar byggas redan till våren.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']