Revisionsstart för Forsmark 3

Revisionen vid Forsmark 3 drog igång igår och därmed invigs också revisonsåret för Forsmark och Ringhals i stort, eftersom Forsmark 3 är först ut. Cirka 1800 personer kommer att arbeta på revisionen som beräknas pågå i 39 dygn med avslutning den 31 maj.

En hel del förberedelsearbeten pågick redan under förra veckan. Bland annat fick personal som ska arbeta med att spola rent och mäta venturirör öva på arbetet i testmiljö, en så kallad Mockup, som satts upp vid verkstaden Strandvillan.

Venturirören är avsmalnande rör som sitter i matarvattenvattenledningarna mellan yttre skalventil och matarvattenpumparna, alltså de ledningar som återför processvattnet till reaktortanken. Rörens funktion är att mäta flödet på vattnet och de ska nu inspekteras och rengöras för att ta bort eventuella beläggningar som kan resultera i felaktig flödesmätning.

Efter renspolningen mäts rörens innerdiameter med hjälp av en robot. Roboten ska sättas i inre skalventil och passera genom yttre skalventil fram till flödesmätningen. (Skalventilerna isolerar reaktortanken så att ingen ånga kan komma ut i turbinbyggnaden vid en störning)

– Matarvattenledningen är 450 millimeter i diameter och yttre skalventil samt venturiröret i sig själv skapar en viss knixighet. Eftersom det är svårt att komma åt byggde vi upp en testmiljö, för att säkerställa att roboten tar sig fram, säger Kenneth Stensson, revisionsledare.

Urladdning av styrstavar pågår

Flera arbeten har redan dragit igång på årets revison.

– Bland annat laddas styrstavarna ur och vi beräknar kunna påbörja inspektioner av styrstavsblad på resterande 14 styrstavar under eftermiddagen idag, säger Kenneth Stensson.

Styrstavarnas funktion är att reglera effekten i reaktorhärden.

Under revisionen ska totalt 15 anläggningsändringar och 18 underhållsåtgärder med konstruktionsstöd, UMK, genomföras berättar Kenneth.

– Bland underhållsåtgärder kan nämnas service på elva drivdon till styrstavarna och service på tre huvudcirkulationspumpar, vars funktion är att cirkulera reaktorvattnet genom härden. En stor översyn är också inplanerad att göras på en av anläggningens dieselmotor, säger Kenneth Stensson.

De projekt som är tidsstyrande för revisionen är utbytet av SIRM-system för neutronmätning i reaktortanken samt projekt Kabri som innebär att elgenomföringar i reaktorinneslutningen ska bytas ut.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln