Ringhals 2 sänker produktionen när havet ger varmare kylvatten

Kärnkraftverket Ringhals 2 har påbörjat produktionsnedgång på grund av den varma temperaturen i havet. Havsvattnet, som används för kylning i processen, har nu nått en temperatur där Ringhals 2 sänker produktionen.

Det ihållande varma vädret i Sverige innebär att havsvattnet under de senaste dagarna närmar sig 25 grader. För att upprätthålla kylkapacitet i Ringhals anläggningar används havsvatten för att kyla olika system och komponenter i processen.

– När vattnet blir varmare minskar dess kyleffekt och för att vi med god marginal ska behålla den kylförmåga som behövs för olika system behöver vi nu justera ner Ringhals 2 till ungefär halv effekt.

För respektive anläggning finns gränsvärden för havsvattnets maxtemperatur. Ringhals fyra block har olika grundkonstruktion vilket innebär olika gränsvärden för när åtgärder behöver vidtas. För Ringhals 2 gäller 25 grader.

– Vi närmar oss 25 grader och har valt att minska effekten till hälften. Stiger temperaturen ytterligare har vi beredskap för att ta Ringhals 2 helt ur drift.

Att havet når temperaturnivåer som i år är mycket ovanligt. Att svensk kärnkraftverk behöver reducera effekten på grund av för varmt havsvatten sker sällan. För Ringhals har det skett vid något enstaka tillfälle under 2000-talet.

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln