Ringhals 2 sänker produktionen när havet ger varmare kylvatten

Kärnkraftverket Ringhals 2 har påbörjat produktionsnedgång på grund av den varma temperaturen i havet. Havsvattnet, som används för kylning i processen, har nu nått en temperatur där Ringhals 2 sänker produktionen.

Det ihållande varma vädret i Sverige innebär att havsvattnet under de senaste dagarna närmar sig 25 grader. För att upprätthålla kylkapacitet i Ringhals anläggningar används havsvatten för att kyla olika system och komponenter i processen.

– När vattnet blir varmare minskar dess kyleffekt och för att vi med god marginal ska behålla den kylförmåga som behövs för olika system behöver vi nu justera ner Ringhals 2 till ungefär halv effekt.

För respektive anläggning finns gränsvärden för havsvattnets maxtemperatur. Ringhals fyra block har olika grundkonstruktion vilket innebär olika gränsvärden för när åtgärder behöver vidtas. För Ringhals 2 gäller 25 grader.

– Vi närmar oss 25 grader och har valt att minska effekten till hälften. Stiger temperaturen ytterligare har vi beredskap för att ta Ringhals 2 helt ur drift.

Att havet når temperaturnivåer som i år är mycket ovanligt. Att svensk kärnkraftverk behöver reducera effekten på grund av för varmt havsvatten sker sällan. För Ringhals har det skett vid något enstaka tillfälle under 2000-talet.

Se även

Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln
Vattenkraftverket i Vittjärv från ovan

Elmarknaden just nu: Skiftande temperaturer ger ett osäkert elpris

Februari 2021 har varit ombytligheternas månad för elpriset. Orsaken är främst de skiftande temperaturerna vilka varit flera grader under det normala.

Läs hela artikeln