Ringhals genomför åtgärder efter snabbstopp

I samband med återstarten efter den årliga översynen inträffade två reaktorsnabbstopp på Ringhals 1. Orsaken har visat sig vara felande ventiler i kärnkraftverkets turbiner. Dessa åtgärdas och samtidigt byts rörledningar ut i kylsystemet.

Vid förra helgens uppstart av Ringhals 1 genomfördes rutinmässiga tester för att kontrollera turbinernas automatiska skyddssystem. Vid testet reagerade ventiler i den ena turbinen inte som förväntat vilket utlöste ett automatiskt snabbstopp av reaktorn.

Efter åtgärder återupptogs uppstarten, men på tisdagmorgonen utlöstes ett nytt automatiskt reaktorsnabbstopp.

Felande ventiler

Vid båda snabbstoppen fungerade samtliga säkerhetssystem som förväntat. Snabbstoppen har visat sig ha samma orsak: felande ventiler i turbinens så kallade ”dumpsystem”. Detta system har till uppgift att vid behov leda ångan förbi turbinen när reaktorn eller turbinen  snabbstoppar.

Under torsdagen genomförs en mer detaljerad felsökning. När den avslutas kommer ventilerna repareras, därefter genomförs nya tester och prov innan reaktorn återstartas.

Rörbyte i kylsystemet

Samtidigt med åtgärderna efter reaktorsnabbstoppen kommer Ringhals 1 att byta ut defekta rördelar i kylsystemet. Rören, cirka 15 millimeter i diameter och tre till antalet, sitter kopplade till avluftningen av de pumpar som sköter anläggningens resteffektkylsystem, med specifik uppgift att kyla reaktorinneslutningen både i drift och vid ett haveriscenario. 

Rören sitter monterade i en miljö där det förekommer vibrationer och har slitits under åren till dess att sprickbildning uppstått. För att motverka slitage förses rören med nya vibrationsskydd.

SSM är informerade om de planerade åtgärderna och planen är att Ringhals 1 ska vara tillbaka på elnätet den 29 augusti.

Informationslämnare: Krister Svahn, presschef Ringhals

Se även

Flygbild över kraftverket Moorburg,kraftledningar och hamn

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall och Wärme Hamburg inleder vätgasprojekt vid Moorburg

Mitsubishi Heavy Industries, Shell, Vattenfall och det kommunala företaget Wärme Hamburg har undertecknat en avsiktsförklaring för att planera hur vätgasproduktion från vind- och solenergi k...

Läs hela artikeln
Scanias R 450-lastbil försedd med strömavtagare

Sverige och Tyskland leder utvecklingen av elvägar

Tyskland och Sverige är världsledande när det gäller försök med elektriska vägar. Världens första trådlösa elväg har färdigställts på Gotland.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vindkraftverk i Markbygden

Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra i Piteå kommun.

Läs hela artikeln