Ringhals genomför åtgärder efter snabbstopp

I samband med återstarten efter den årliga översynen inträffade två reaktorsnabbstopp på Ringhals 1. Orsaken har visat sig vara felande ventiler i kärnkraftverkets turbiner. Dessa åtgärdas och samtidigt byts rörledningar ut i kylsystemet.

Vid förra helgens uppstart av Ringhals 1 genomfördes rutinmässiga tester för att kontrollera turbinernas automatiska skyddssystem. Vid testet reagerade ventiler i den ena turbinen inte som förväntat vilket utlöste ett automatiskt snabbstopp av reaktorn.

Efter åtgärder återupptogs uppstarten, men på tisdagmorgonen utlöstes ett nytt automatiskt reaktorsnabbstopp.

Felande ventiler

Vid båda snabbstoppen fungerade samtliga säkerhetssystem som förväntat. Snabbstoppen har visat sig ha samma orsak: felande ventiler i turbinens så kallade ”dumpsystem”. Detta system har till uppgift att vid behov leda ångan förbi turbinen när reaktorn eller turbinen  snabbstoppar.

Under torsdagen genomförs en mer detaljerad felsökning. När den avslutas kommer ventilerna repareras, därefter genomförs nya tester och prov innan reaktorn återstartas.

Rörbyte i kylsystemet

Samtidigt med åtgärderna efter reaktorsnabbstoppen kommer Ringhals 1 att byta ut defekta rördelar i kylsystemet. Rören, cirka 15 millimeter i diameter och tre till antalet, sitter kopplade till avluftningen av de pumpar som sköter anläggningens resteffektkylsystem, med specifik uppgift att kyla reaktorinneslutningen både i drift och vid ett haveriscenario. 

Rören sitter monterade i en miljö där det förekommer vibrationer och har slitits under åren till dess att sprickbildning uppstått. För att motverka slitage förses rören med nya vibrationsskydd.

SSM är informerade om de planerade åtgärderna och planen är att Ringhals 1 ska vara tillbaka på elnätet den 29 augusti.

Informationslämnare: Krister Svahn, presschef Ringhals

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln