Ringhals genomför åtgärder efter snabbstopp

I samband med återstarten efter den årliga översynen inträffade två reaktorsnabbstopp på Ringhals 1. Orsaken har visat sig vara felande ventiler i kärnkraftverkets turbiner. Dessa åtgärdas och samtidigt byts rörledningar ut i kylsystemet.

Vid förra helgens uppstart av Ringhals 1 genomfördes rutinmässiga tester för att kontrollera turbinernas automatiska skyddssystem. Vid testet reagerade ventiler i den ena turbinen inte som förväntat vilket utlöste ett automatiskt snabbstopp av reaktorn.

Efter åtgärder återupptogs uppstarten, men på tisdagmorgonen utlöstes ett nytt automatiskt reaktorsnabbstopp.

Felande ventiler

Vid båda snabbstoppen fungerade samtliga säkerhetssystem som förväntat. Snabbstoppen har visat sig ha samma orsak: felande ventiler i turbinens så kallade ”dumpsystem”. Detta system har till uppgift att vid behov leda ångan förbi turbinen när reaktorn eller turbinen  snabbstoppar.

Under torsdagen genomförs en mer detaljerad felsökning. När den avslutas kommer ventilerna repareras, därefter genomförs nya tester och prov innan reaktorn återstartas.

Rörbyte i kylsystemet

Samtidigt med åtgärderna efter reaktorsnabbstoppen kommer Ringhals 1 att byta ut defekta rördelar i kylsystemet. Rören, cirka 15 millimeter i diameter och tre till antalet, sitter kopplade till avluftningen av de pumpar som sköter anläggningens resteffektkylsystem, med specifik uppgift att kyla reaktorinneslutningen både i drift och vid ett haveriscenario. 

Rören sitter monterade i en miljö där det förekommer vibrationer och har slitits under åren till dess att sprickbildning uppstått. För att motverka slitage förses rören med nya vibrationsskydd.

SSM är informerade om de planerade åtgärderna och planen är att Ringhals 1 ska vara tillbaka på elnätet den 29 augusti.

Informationslämnare: Krister Svahn, presschef Ringhals

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln