Svenskt Näringsliv på besök

Under måndagen besöktes Forsmark av sju personer från Svenskt Näringslivs ledning. Man träffade bland andra VD Björn Linde, produktionschef Jan Lundvall och Mats Ladeborn från Vattenfall Fleet Development.

Under mötet diskuterades en mängd olika områden som till exempel hur framtiden ser ut för kärnkraften i Sverige och världen, både befintlig kärnkraft och ny kärnkraft, den svenska baskraftens betydelse för ett stabilt elnät när det kommer in mer väderberoende elproduktion i systemet och hur vi kan nå ett fossilfritt Sverige.
Dessutom gjordes ett besök inne i Forsmark 3 där produktionschef Jan Lundvall visade runt.

Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne sa efter besöket att hon var mycket imponerad av anläggningen.
- En säker och stabil elproduktion med bland annat kärnkraft är av mycket stor betydelse för de svenska företagen och därför finns den frågan mycket högt upp på Svenskt Näringslivs agenda, förklarade hon.

Se även

Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln