Nu återstår upploppet

Revisionen på Forsmark 3 går mot sitt slut. Bränslet har återladdats och tanklocket är åter på plats i reaktortanken. In i det sista pågår såväl underhåll som provningar.

En arbetsgrupp som har fullt upp med just provningar är personalen på kemienheten som ansvarar för driftuppföljning inom kemi och radiokemiområdet. Kemienheten består av tre grupper; NPC1 och NPC3 som ansvarar för verksamheten på laboratorierna, samt NPCS som har specialistkunskaper inom olika områden. För Forsmark 3 heter gruppen NPC3 och gruppchef är Maria Berglund.

– Vi har provtagningsrutiner och analyser som vi gör under hela året enligt ett rullande schema. Det är exempelvis analys av reaktorvattnet, utsläpp i skorstenarna och prover på avfallet. Det som framför allt tillkommer under en revision är fler prover från avfallet vi utför även NYMF-mätningar (nuklidspecifika ytaktivitetsmätningar), vilket betyder att vi mäter radioaktivitet på ytorna inne i systemen. Så här på upploppet av en revision har vi en hel del analyser att göra innan uppgång, säger Maria.


Rostens fiende nummer ett

Vatten är en viktig del av ett kärnkraftverk. Men där vatten finns, finns det också risk för korrosion, eller rost som det också kallas, om kemin inte är gynnsam.

– Vi analyserar bland annat halten av klorider, sulfater, fluorider och andra ämnen i reaktortankvattnet som kan bidra till korrosion. Vi analyserar också allt vatten som släpps ut och under revisionen ökar omsättningen av vatten mångdubbelt. Vid normal drift fyller vi ungefär tre utsläppstankar á 178 kubikmeter varje månad, men under revisionen ökar det till ett 15-tal tankar med vatten som ska provas och analyseras, säger Maria.

Små partiklar ställer till stor skada
Förutom korrosion, är bränsleskador något som kan ställa till stora problem för driften. De förorsakas ofta av små metallflisor eller -spån som hamnat i systemet under en driftcykel. De kan skava mot bränslet så att det går hål.
– Vi kontrollerar det genom mätningar i offgassystemet med hjälp av en mätutrustning som kallas Finess. Det fungerar så att om bränslestaven skadas så läcker det ut ädelgaser som hamnar i vattnet och därefter i kondensorn och offgassystemet. Då kan de upptäckas i Finess. Eftersom Forsmark 3 har haft återkommande problem med bränsleskador, kontrollerar vi detta en eller två gånger i veckan under drift, säger Maria.


Provpunkter och mätplatser

Maria Berglund och hennes sju medarbetare är till största delen kemiingenjörer, alternativt civilingenjörer med inriktning kemi. Varje morgon träffas hela gruppen i ett möte för att stämma av och gå igenom dagens uppgifter.
– Vi har ett laboratorium på kontrollerad sida där vi kör de flesta prover som har samlats in vid våra provpunkter ute på verket. Men det finns också ett laboratorium i anslutning till våra lokaler här på ”utsidan”, där vi bland annat mäter hydrazinet i mellankylkretsarnas vatten. Vi doserar med hydrazin för att ta bort syret i vattnet, även detta en åtgärd för att minska risken för korrosion. Doseringen sker utifrån de provsvar vi tar fram här på laboratoriet, säger Maria.

Omväxlande och ständigt utvecklande
Insamling av prover, mätningar, fastställande och frisläppande av resultat, analyser och trendföljning samt täta kontakter med framför allt personalen i kontrollrummet är dagliga arbetsuppgifter för personalen på Kemienheten. Ett roligt jobb, konstaterar Maria.
– Vi får följa processen från provtagning till avslut, det är omväxlande och utmanande och vi lär oss saker hela tiden.


Revisionen beräknas i dagsläget att avslutas den 28 maj

Text: Åsa Nordling
Foto: Simon Persson

Se även

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Womengineer Foundation logotyp

Inspirationsdag vill locka unga tjejer att välja att bli ingenjör

Känner du nån tjej som borde bli tekniker? Då ska du tipsa om den 26 mars, när Vattenfall är en av deltagarna i årets ”Introduce a girl to engineering”-dag, en inspirationsdag där tjejer och...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Helene Biström

Helene Biström ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind

Helene Biström har utsetts till ny chef för Vattenfalls affärsområde Wind och medlem i koncernledningen.

Läs hela artikeln