Värdefulla reservdelar och skrot

Det är drygt ett respektive två år kvar till Ringhals 2 och 1 ska stängas. Båda anläggningarna har komponenter och material som går att återanvända. En del är sprillans nytt och ligger på förråd. Ett omfattande arbete pågår att välja ut vad som är värt att rädda och vad som ska gå till skrot.

– Vi är förbi idéstadiet, men det är inte klart exakt vad vi tar och när, säger Magnus Reinsjö, projektledare för delprojekt Anläggning i STURE*. Underhållsavdelningarna jobbar med långa listor på vad man vill ta vara på för egen användning på Ringhals 3 och 4. Allt på listorna värderas.

– Har vi nytta av prylarna, så är det värt besväret att plocka ut och förrådslägga komponenter, men om vi byter en enda vartannat år och vi redan har 50 stycken på förrådet, så är det onödigt arbete, konstaterar Magnus.

– OBH* identifierade tidigt nya pumpar som sattes in i hjälpmatarvattensystemet när övergångsplanerna genomfördes, berättar Magnus vidare. De är värda miljoner och kommer att göra nytta på Ringhals.

magnus-reinsjo-anders-sparf_800x450.jpg

Magnus Reinsjö och Anders Sparf har som högsta prioritet att de komponenter vi tar vara på från Ringhals 1 och 2 ska komma till nytta internt. – En värdefull udda grej är turbinoljan som byttes relativt nyligen på Ringhals 2, säger Magnus. Det är många liter olja, som vi kan använda på Ringhals 3 och 4.

Flyttstädning

Det finns en överenskommelse med BUND att de ska slippa lös egendom.

– Vi städar bort tält, containrar, verktyg, mock-up:er, kablage och annat som är över efter projekt, berättar Magnus. Det är som att flyttstäda en privatbostad med motstridiga intressen när man både vill få rent och tomt, samtidigt som man vill ta vara på det som är värdefullt.

– Det som går kommer att förrådsläggas, fortsätter Magnus. Det finns redan rutiner för att till exempel ta ut en pump och sätta in en nyrenoverad, då läggs den uttagna pumpen på förråd medan den renoveras. Precis som vi gör vid vanliga revisioner.

Optimerat lagervärde

Gruppen för komponentutbyten och reservdelar, NUTK, äger alla reservdelar på förrådet. I 20 år har de jobbat för att optimera säkerhetslagret, så att det finns tillräckligt av det vi behöver, samtidigt som lagervärdet inte skjuter i höjden. Anders Sparf är ansvarig för teknikområdet el:

– Ventilmanöverdon, generatorbrytare och elmotorer är exempel på komponenter som är mycket värdeskapande att behålla, konstaterar Anders. - Elunderhåll på Ringhals 3 och 4 har kartlagt vad man vill bärga från anläggningarna och det spiller över på reservdelarna som ligger på förråd, säger Anders och fortsätter; de komponenter som R34 väljer att inte ta vara på, kan vi erbjuda Forsmark. I tredje hand jobbar vi med eventuell avyttring och skrotning.

En avvägning som görs är vilket värde prylarna har för oss jämfört med hur mycket det kostar att förvara dem. – Om vi tar hand om ett flertal hela skåp med instrument, så behöver vi kanske bygga ett nytt varmförråd att ha dem i, vilket kan vara värt att göra, funderar Magnus. Stora transformatorer har vi kanske ingen större användning av, men sparas de behöver de också en uppställningsplats.

Försäljning sällan lönsamt

– Det är lätt att tro att vi sitter på en guldgruva och kan sälja delarna dyrt, men vi har i många fall undertecknat avtal där vi lovar leverantören att vara slutanvändare av komponenten och då får vi inte lov att sälja vidare, förklarar Anders. Erfarenheter från när Ringhals tog vara på delar från Barsebäck visade att kraven på dokumentation har ökat betydligt. Även om man lyckas ta ut komponenten från sin plats i anläggningen, lösa frakten och renovera prylarna till fullgott skick, så kan leverantören ta nästan lika mycket betalt för att ta fram fördjupad dokumentation, som en ny komponent skulle ha kostat.

– Om vi ska sälja delar så måste de vara riktigt värdefulla för att det ska löna sig, berättar Magnus. Smådelar kostar mer att sälja än inkomsten blir. Men vissa delar tar leverantörerna tillbaka och Vattenfall kikar på extern försäljning av stora delar som turbiner och transformatorer.

Text och foto: Malin Söderlind

*OBH = Oberoende härdkylning Ringhals 3 och 4
*STURE = Säker och Trygg Utfasning av Reaktor 1 och 2
*TWICE = Ringhals TWo Instrumentation and Control Exchange, projekt för modernisering av Ringhals 2:s instrument- och kontrollutrustning, infördes 2009

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln