Varmt och fuktigt i 89 timmar

Tål motorerna i säkerhetssystemen tillräckligt mycket för att klara moderna säkerhetskrav* och en livslängd på 60 år? Två 6,6kV-motorer testas i varm och fuktig miljö under 89 timmar vardera. Den ena motorn har redan klarat sitt provprogram med bibehållen funktion. Den andra har sin tuffa vecka nu med temperaturer på upp till 70 grader och en luftfuktighet på upp till 95 procent.

Det surrar svagt från en tillfällig liten byggnad. Ljudet kommer från de fyra fläktarna som utsätter en 6kV-motor för 40-70 grader. Motorn körs under provprogrammet, men den går tyst. Förutom värmefläktarna, så finns även sex vattendysor som ser till att luftfuktigheten ligger på 85-95 procent.

Bo Holmstedt är kvalificerad kvalitetsingenjör på gruppen för kvalitetsstyrning gällande el och I&C. Han har tagit fram provprogrammet utifrån de moderna säkerhetskraven.

- De här motorerna ska klara strilande vatten, men är inte garanterade att klara ånga, säger Bo.


Bo Holmstedt och Mathias Johansson styr och följer upp temperatur och luftfuktighet via datorn i baracken. Mathias arbetar på RISE, som är ett oberoende statligt forskningsinstitut.

 

För att klara moderna säkerhetskrav måste motorerna fungera under förhöjd temperatur och luftfuktighet. Det medför ånga, som är en gas som kan tränga in i motorn och kondensera till vatten vilket kan orsaka överslag, alltså måste dessa 6kV-motorer klara gas, fast de inte är klassade för det när vi köpte dem av tillverkaren.

- Det har inte tidigare gjorts miljökvalificeringsprov på dessa, därför gör vi det själva, berättar Bo. Det vi vill prova är om motorerna klarar sin funktion när fukt kommer in i kapslingen. Lindningen och storleken skiljer sig åt mellan dem vi ska kvalificera, men inuti motorn är det samma typ av material. Det är motorernas isolationssystem vi provar.


Mathias till vänster på fotot, är en av dem som sköter klimatanläggningen. Här hjälper han till att få motorn på rätt plats tillsammans med elingenjör Andreas Svahn, som är en av dem som kopplar till och från motorn samt testar dess funktion.

 


Mathias, Bo och Andreas i klimathuset när första 6kV-motorn är lyft på plats.

 

Först ut var en motor på 280kW med en hastighet på 1475 varv per minut. Motorn väger omkring 3,5 ton och för att den inte ska flytta sig när den drar igång är den fastmonterad på en stålplatta som väger omkring 1 ton. Hela tyngden bärs upp av syllar.

Förra fredagen togs första motorn ut och den andra lyftes på plats. Det är en motor på 255kW som testas under vecka 49.

- Provprogrammet har gått bra och motorn har klarat sin funktion som förväntat berättar Bo. Nu skickar vi iväg den för service och översyn.
Först när även den andra motorn har genomgått provprogrammet och översynen av båda motorerna är klar, kan beslut fattas om Ringhals 3 och 4's 6kV-motorer klarar moderna säkerhetskrav, eller om vi måste byta ut dem.

Text: Malin Söderlind
Foto: Annika Örnborg

*Moderna säkerhetskrav = Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift SSMFS 2008:17 beskriver vilka krav de ställer på Ringhals, krav som såg annorlunda ut när anläggningen byggdes. Ringhals har tagit fram en plan över vilka säkerhetsmoderniseringar som behöver genomföras.

Uppdatering 16 januari

Hur gick det då för motorerna som utsattes för det tuffa provprogrammet? Jo, de klarade sig fint! Kontroll på verkstad visar att de bibehöll sin funktion. Därmed kan Ringhals ha kvar de 17 liknande motorerna istället för att byta ut dem.

För Bo återstår att skriva en formell kvalificeringsrapport med resultaten från provningen. Om två veckor sprider han erfarenheten till våra kärnkraftskollegor när Ringhals, Forsmark, Oskarshamn, CLAB och TVO träffas för ett EKG-möte med erfarenhetsåterföring för elkomponenter och elinstrument. 

Se även

Skiss över HYBRIT:s bergrumslager för vätgas

HYBRIT: SSAB, LKAB och Vattenfall bygger unik pilot för storskalig vätgaslagring för en kvarts miljard i Luleå

SSAB, LKAB och Vattenfall påbörjar bygget av ett bergrumslager för fossilfri vätgas i pilotskala i anslutning till HYBRIT:s pilotanläggning för direktreduktion i Luleå.

Läs hela artikeln
Kraftledningar

Elmarknaden just nu: Lägre elpris i väntan på vårfloden

Högre temperaturer och mer regn än normalt i kombination med mycket blåst och en stabil kärnkraftsproduktion har påverkat elpriset nedåt under mars.

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln