Olof Gertz lämnar Vattenfall: Mattias Holmberg utnämnd till tillförordnad chef för Human Resources

Vattenfalls chef för koncernfunktionen Human Resources, Olof Gertz, lämnar företaget. Mattias Holmberg ersätter honom med omedelbar verkan tills en permanent efterträdare har tillsatts.

– Vattenfall står inför nya utmaningar och vi har bestämt att Olof ska få fortsätta sin karriär utanför företaget, säger Magnus Hall, Vattenfalls VD och koncernchef.

– Jag vill tacka Olof för hans insatser under en period av förändringar för Vattenfall.

Rekryteringsprocessen för att tillsätta en permanent chef för Human Resources kommer att inledas inom kort.

– Vattenfall är ett av de mest spännande företagen att jobba på, säger Olof Gertz. Jag är tacksam för det utmärkta samarbete jag har haft med mina många kompetenta kollegor och önskar er all lycka i framtiden.

Olof Gertz började på Vattenfall i mars 2012 som chef för Human Resources. När han nu lämnar Vattenfall får han i enlighet med gällande avtal och riktlinjer lön under sina sex månaders uppsägningstid och avgångsvederlag motsvarande maximalt 18 månader.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Se även

Anna-Karin Stenberg

Anna-Karin Stenberg ny chef för Vattenfalls affärsområde Markets

Anna-Karin Stenberg har utsetts till ny Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets samt medlem i Vattenfalls koncernledning från och med den 1 januari 2021.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Kerstin Ahlfont, Christian Barthélémy och Ulrika Jardfelt

Utnämningar till Vattenfalls koncernledning

Tre nya medlemmar av Vattenfalls koncernledning har utsetts. Vattenfalls HR-direktör Kerstin Ahlfont utses till ny finansdirektör. Christian Barthélémy blir ny HR-direktör och Ulrika Jardfel...

Läs hela artikeln