Ändrad klassificering av Vattenfalls hybridkapital

Ratinginstitutet Standard & Poor’s (S&P) har i samband med en bredare översyn reviderat ”equity content” för Vattenfalls utestående hybridobligationer från  “intermediate” (dvs 50%) till  “minimal” (dvs 0%) (ISIN nummer  XS1205625251, XS1205618470 och XS1205627547).

S&P bekräftar samtidigt i ett pressmeddelande på tisdagen att revideringen av equity content inte påverkar vare sig ratingen av Vattenfall som emittent eller ratingen av Vattenfalls hybridobligationer.

I en kommentar uppger S&P att villkoren som ger Vattenfall rätt att återbetala hybridobligationen till följd av vissa ratingförändringar inte är förenliga med S&Ps kriterier för tilldelning av equity content.

Vattenfall betraktar hybridkapital som en viktig del i Vattenfalls kapitalstruktur och värdesätter den finansiella och strategiska flexibilitet som hybridkapital innebär för bolaget.

Följaktligen för Vattenfall en dialog med S&P om möjliga handlingsalternativ som kan leda till ett snabbt återställande av equity content i Vattenfalls utestående hybrid obligationer till  "intermediate" status.

Vattenfall kommer att informera marknaden när en lösning uppnåtts.

Fakta:

 • Vattenfall emitterade i mars 2015 hybridobligationer på 1 miljard EUR respektive 6 miljarder SEK.
   

 • Med equity content avses den del av hybridkapitalet som ratinginstitut klassificerar som eget kapital.
   

 • Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknad.
   

  För mer information kontakta:

  Johan Gyllenhoff, Group Treasurer, telefon: 073 4077726

  Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Bilagor

Se även

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']