Ändrade investeringsplaner påverkar återstående drifttid för Ringhals 1 och 2

Vid ett extrainsatt styrelsemöte i förra veckan i Ringhals AB togs beslut om att begränsa investeringarna för Ringhals 1 och 2. Det får avgörande betydelse för den återstående drifttiden.

– Tillsammans med Ringhals minoritetsägare E.ON har vi diskuterat den återstående drifttiden för Ringhals 1 och 2, men inte kommit fram till någon gemensam ståndpunkt, säger Torbjörn Wahlborg, styrelsens ordförande och chef för Vattenfall Generation.

– Däremot innebär marknadsförutsättningarna och belastningen av den höga effektskatten att vi beslutat om att begränsa investeringarna för Ringhals 1 och 2. Investeringsbeslut, som fått vänta medan diskussionen med E.ON pågått, kommer inte att tas upp på nytt. Vi beslöt även att avsluta redan påbörjade investeringsprojekt som skulle ha genomförts från 2017 och framåt, fortsätter han.

Ringhals vd Eva Halldén fick i uppdrag av styrelsen att utreda vilka konsekvenser beslutet får för Ringhals 1 och 2. Analysen visar att drift är möjlig längst till 2020.

– Våra anläggningar är i behov av kontinuerliga moderniseringar och förbättringar för att vi ska kunna upprätthålla säker och stabil drift, säger Eva Halldén. Vår analys av styrelsebeslutet, innebär att Ringhals 1 och 2 under nuvarande förutsättningar inte kan drivas längre än till 2020. Det är givetvis tråkigt men ett nödvändigt beslut för mig som vd och tillståndshavare att ta efter styrelsens beslut om att begränsa investeringarna. Samtidigt har vi nu fått en tidsram att arbeta utifrån när vi ska planera och dimensionera för den fortsatta verksamheten.

Beslut om begränsade investeringar omfattar inte Ringhals 3 och 4, utan de båda anläggningarnas planeringsförutsättningar om drift i 60 år kvarstår.

För vidare information:
För frågor om styrelsens beslut kontakta: Vattenfalls pressavdelning, tel 08-739 50 10, press@vattenfall.com
För frågor om verksamheten på Ringhals kontakta: Anna Stålnacke, kommunikationschef Ringhals AB, telefon 0340-667443, anna.stalnacke@vattenfall.com

Ringhals ingår i Vattenfallkoncernen. Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem. För vidare information, se www.vattenfall.se. Under Om Vattenfall/Press och media finns medieservice, bland annat bildbank och pressmeddelanden.

Se även

Laddmaskinen före nedmontering. Foto: Fredrik Ekenborg
Foto: Fredrik Ekenborg

Laddmaskinen i Ågestaverket – jag har gjort mitt

Efter 10 års tjänst och nästan ett halvt sekel i träda har den ikoniska laddmaskinen i Ågestaverket monterats ner. Själv tyckte nog maskinen att det var hög tid att få pensioneras på riktigt...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln