Elbilsupphandlingen har bidragit till över 900 laddfordon i Sverige

Elbilsupphandlingen är ett samarbete mellan Stockholms stad och Vattenfall i syfte att få fler elfordon på våra svenska vägar.

Projektet medfinansieras av Energimyndigheten. Över 300 organisationer och företag har deltagit i upphandlingen, som genomfördes 2011 med stöd av SKL Kommentus Inköpscentral. KTH och Test Site Sweden har hjälp till med utvärdering och datainsamling.

Elbilsupphandlingen hade vid årsskiftet 2014-2015 bidragit till över 900 elfordon i Sverige. Det motsvarar drygt 10 procent av alla i landet inregistrerade elfordon vid samma tid. Läs om lärdomarna och ta del av erfarenheterna i projektets slutrapport. Rapporten kan laddas ner på www.elbilsupphandling.se från den 19 mars 2015.

Annika Ramsköld, Hållbarhetschef på Vattenfall är positiv till projektet och resultaten.
– Det är mycket positivt att vi fått deltagare och fordon över hela landet t ex valde flera Norrlandskommuner att delta trots att kylan orsakar kortare räckvidd. Tack vare det har vi fått nyttiga kunskaper om hur det är att köra och ladda elbil och laddhybrid över hela landet, både i projektet och internt i Vattenfall.
– För att få till övergången mot elbilar måste många olika aktörer samverka. Det är därför denna typ av samarbete över branschgränser är så viktigt. En enskild aktör kan inte göra skillnad, det är först när man samarbetar som något kan ske.

Katarina Luhr, miljöborgarråd i Stockholm är även hon nöjd med resultatet.
– En av lärdomarna från Elbilsupphandlingen är att vi med gemensamma krafter kan åstadkomma stora förändringar. Målsättningen för Stockholms stad är att ställa om till ett hållbart resande och där har miljöbilar och framförallt elbilar en viktig roll. Under de kommande åren kommer vi att intensifiera samarbetet med andra intressenter med fokus inte minst på laddinfrastrukturen. Övergången till elbilar kommer att vara en viktig del i målet om en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Stockholms stads roll och ansvar sträcker sig inom kommungränsen, men för att åstadkomma en förändring måste vi fortsätta samarbeta.

Anders Lewald, Energimyndighetens expert inom elfordonsområdet.
– Elbilsupphandlingen har gett elbilsköparen en trygghet som jag tror är mycket värdefull. Att samla ihop en större kundgrupp som tillsammans gör en kravspecifikation och efteråt följer upp bilarna gemensamt ger en trygghet som många köpare efterlyser.

Den 19 mars kl. 9.00 – 15.00 har Elbilsupphandlingen ett seminarium i Hagamagasinet, Frösundaviks Allé 15, Solna. Läs mer om seminariet här.

Kontakt för frågor och information om projektet Elbilsupphandlingen
Eva Sunnerstedt, Miljöförvaltningen i Stockholm, 08-508 28 913, eva.sunnerstedt@stockholm.se

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

InCharge-laddpunkt på Valhallavägen i Stockholm

Nästan en dubblering av antalet laddpunkter i Stockholm

I samarbete med Stockholms stad öppnar InCharge, ett initiativ från Vattenfall, ytterligare sex nya publika laddgator under våren. Det innebär 55 nya laddpunkter till de redan 80.

Läs hela artikeln
Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln
En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln