Sämre elleverans i norra Sverige

I Vattenfall Eldistributions nya nätrapport framgår det att mer än tre fjärdedelar av företagets 870 000 elnätskunder drabbades av elavbrott under 2014. Värst utsatta är elnätskunder i norra Sverige, där 93 procent av elnätskunderna drabbades av elavbrott. Antalet elavbrott och totala avbrottsminuter per elnätskund är cirka tre gånger så högt i norra Sverige jämfört med i södra Sverige.

Vattenfall Eldistributions elnät omfattar totalt 12 000 mil och företaget har under flera år genomfört investeringar i underhåll och förbättring av lokalnäten. Under de senaste 10 åren har företaget vädersäkrat 1 700 mil elledningar. Det råder dock fortsatt stora skillnader i leveranskvalitet för bolagets elnätskunder, inte minst vid en jämförelse av Vattenfall Eldistributions södra respektive norra elnät.

- Andelen elnätskunder i norr jämfört med i söder som drabbats av fler än tolv elavbrott under 2014 är tio gånger fler. I norra Sverige finns våra elnät i glest befolkade områden där det krävs längre ledningar för att nå varje enskild elnätskund. Det gör näten sårbara för väderfaktorer. De regionala skillnaderna är dock alltför stora och det behöver vi ändra på, säger Eva Vitell, chef för Kund och marknad på Vattenfall Eldistribution.

Vattenfall Eldistribution har totalt 750 000 elnätskunder i nätområde Syd och 120 000 i nätområde Nord (se bild 1). Antalet elavbrott per elnätskund för företagets respektive nätområden skiljer sig kraftigt åt och under 2014 upplevde elnätskunder i norr runt tre gånger så många elavbrott som elnätskunderna i söder (se bild 2). Den genomsnittliga avbrottstiden för elnätskunden i Vattenfall Eldistributions norra nätområde är ca fem timmar per år. Det är ca tre gånger så högt som i det södra nätområdet.

Vattenfall Eldistribution har redan inlett satsningen Kvalitetsprogram Norra Sverige som en del i att öka leveranssäkerheten i de värst drabbade områdena som Vilhelmina, Lycksele och Arvidsjaur. Det finns också områden i det södra nätområdet som är utsatta, exempelvis Östhammar, Norrtälje och Huddinge.

- Vi behöver ytterligare intensifiera investeringarna och öka underhållet på våra elnät för att förbättra leveranssäkerheten till våra kunder. Vi kommer också att införa en förbättrad kompensation vid avbrott som främst riktar sig till kunder i särskilt utsatta områden, säger Eva Vitell, chef Kund och marknad Vattenfall Eldistribution.

blobid0.png

Bild 1: Vattenfall Eldistributions elnätsområden

blobid1.png

Bild 2: Antal elavbrott per elnätskund och år, uppdelat på nätområde Nord och Syd (SAIFI)

För ytterligare information kontakta:

Mikael Björnér, Kommunikation, Vattenfall Eldistribution AB, tel 073-054 82 29

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum

Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Landsväg med distributionsledningar på ena sidan och skog på andra sidan

Vattenfall deltar i unikt test av elnätet vid snabbladdning av elfordon

Vattenfall och Luleå tekniska universitet har i samarbete med biltestorganisationen SPGA genomfört ett ’stresstest’ av hur snabbladdare påverkar elnätet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']