Vattenfall återbetalar hybridobligationer

Vattenfall kommer den 29 juni 2015 att återbetala samtliga utestående hybridobligationer, ursprungligen emitterade 2005

I enlighet med tidigare kommunicerad avsiktsförklaring har Vattenfall idag formellt anmält att bolaget den 29 juni 2015 kommer att återbetala samtliga utestående hybridobligationer (Capital Securities med ISIN nummer XS02231219445) som ursprungligen emitterades den 29 juni 2005.

De obligationer som nu kommer att återbetalas har ersatts av nya hybridobligationer emitterade den 19 mars 2015.

För mer information om Vattenfalls obligationslån: http://corporate.vattenfall.com/investors/funding/outstanding-bonds/

För ytterligare information, kontakta:
Johan Gyllenhoff, Group Treasurer, 08-739 65 13, johan.gyllenhoff@vattenfall.com
Klaus Aurich, chef Investor relations 08-739 65 14 klaus.aurich@vattenfall.com

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

 
Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

Vattenfalls logotyp utanför ingången till huvudkontoret

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-september 2020 den 27 oktober

Vattenfalls delårsrapport för januari-september 2020 publiceras tisdagen den 27 oktober klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se

Läs hela artikeln
Flaggor som vajar på Vattenfalls huvudkontor

Första halvåret 2020: Svåra marknadsförhållanden men stabil verksamhet

Vattenfalls rapport för årets andra kvartal visar på stabil verksamhet under den pågående pandemin. Samtidigt är marknadssituationen utmanande och nedskrivningar leder till negativt resultat...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']