Vattenfall emitterar hybridobligationer

Vattenfall emitterade på fredagen hybridobligationer på 400 miljoner USD (ca 3,5 miljarder SEK). Lånebeloppet kommer att användas i den löpande verksamheten.

- Vi är mycket nöjda med den breddning av investerarbasen som vi uppnått med denna transaktion, tillsammans med de hybridobligationer vi emitterade i mars 2015. Fördelen för Vattenfall med att emittera hybridobligationer är att det stärker företagets finansiella flexibilitet då hybridkapital vid bedömning av ett företags kreditvärdighet delvis behandlas som eget kapital, säger Johan Gyllenhoff, Vattenfalls Group Treasurer.

Detta är Vattenfalls första hybridobligation i USD, emitterad under “Regulation S” utanför USA.

I likhet med Vattenfalls befintliga hybridobligation kommer de nya obligationerna att redovisas som räntebärande skuld och vara efterställda Vattenfalls övriga låneinstrument. Vattenfall förväntar sig att kreditvärderingsinstituten Moody’s och Standard & Poor’s kommer att klassificera hybridobligationerna till 50% som eget kapital i sin kreditanalys och att de kommer att tilldelas kreditbetyget Baa2 av Moody’s och BB+ av Standard & Poor’s vilket är två respektive tre steg under Vattenfall ABs kreditbetyg.

Likviddag för emissionen är den 19 november 2015.

Hybridobligationerna har emitterats i en tranch enligt nedan:

Valuta Belopp Kupongränta
(till första inlösen)
Löptid Första inlösen
USD 400  miljoner 6,10 % 63 år Efter 8 år

Deutsche Bank var Structuring Bank och Bookrunner

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarkaden.

  
För ytterligare information, kontakta:
Johan Gyllenhoff, Group Treasurer, 08-739 65 13, johan.gyllenhoff@vattenfall.com
Klaus Aurich, chef Investor relations 08-739 65 14 klaus.aurich@vattenfall.com

  
Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']