Vattenfall och Boliden tecknar elavtal

Vattenfall har sedan 2007 avtal med gruv- och metallföretaget Boliden om elleverans till Aitikgruvan, i Gällivare, och till Bolidens finska smältverk. Nu utökas affären till att även innefatta ytterligare sex anläggningar i Sverige från och med 2016.

Den avtalade volymen är cirka 5,5 TWh under fem år. Vattenfall kommer även ha balansansvaret för Boliden i Sverige från 2016 vilket innebär att Vattenfall ansvarar för Bolidens dagliga kraftanskaffning.

- Vårt samarbete sträcker sig över ett decennium och att Boliden nu väljer att lägga över större delen av sitt svenska behov på oss är så klart ytterst positivt. Det innebär att vi på ett ännu bättre sätt kommer att kunna bistå Boliden i deras utveckling på den nordiska marknaden, säger Erik Hagland, Head of Business Sales Nordic.

Boliden driver gruvor och smältverk i Sverige, Finland, Norge och Irland. Koncernen har cirka 4 900 medarbetare och en omsättning på 37 miljarder kronor.

  
För ytterligare information kontakta:

Robert Pletzin, pressekreterare Vattenfall, +46 72 516 86 06

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

  
Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Sedan den 1 januari 2014 är Vattenfalls verksamhet indelad i två enheter: regionerna Nordic och UK/Continental Europe. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Se även

Mobilt batterilager ute i fält

Mobilt batterilager stöttar i elektrifieringen av byggarbetsplatser

En fjärdedel av koldioxidutsläppen i Sverige är kopplade till byggbranschen. Ett mobilt batterilager har i ett test ersatt dieselgeneratorer vid en av NCC:s byggarbetsplatser i Örebro.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vy över Sauda i Norge, med Eramet anläggning i förgrunden
Bruno Détante

Vattenfall i samarbete med Eramet Norway för att stötta det norska elnätet

Genom ett samarbete mellan Vattenfall, Sympower och Statnett har ferrolegeringsföretaget Eramet Norway fått tillgång till FFR (Fast Frequency Reserve) fr.o.m. maj till oktober 2021.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']