Vattenfall outsourcar delar av IT-verksamheten

Vattenfall har undertecknat ett femårsavtal om att outsourca de delar av IT-verksamheten som gäller nätverk och hantering av PC-arbetsplatser till Computer Sciences Corporation, CSC. Avtalet ska förbättra effektiviteten och underlätta utvecklingen av IT-tjänster.

CSC kommer att bygga upp och ge support för nätverkstjänster och nästa generations virtuella IT-arbetsplatsmiljö för närmare 30 000 Vattenfall-medarbetare i sju länder. Avtalet undertecknades den 30 mars och gäller i fem år med en möjlighet till förlängning på ytterligare två år.  

– Att dra nytta av IT-tjänstemarknaden är ett steg som passar väl in i Vattenfalls strategi att bli mer flexibla och fokusera på vår kärnverksamhet, samtidigt som vi garanterar en hög nivå på service och säkerhet. Outsourcingen kommer också att underlätta utvecklingen av våra IT-tjänster, säger Claes Wallnér, Vattenfalls CIO och IT-chef.

CSC valdes ut som tjänsteleverantör efter en upphandling som genomfördes enligt europeiskt regelverk. Som en del av avtalet kommer 122 anställda på Vattenfall, främst i Tyskland, Sverige och Nederländerna, att beredas anställning hos CSC och AT&T, partner till CSC.

Avtalet träder i kraft den 1 april 2015.

För ytterligare information kontakta:

Robert Pletzin, pressekreterare, +46 72 516 86 06

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, press@vattenfall.com.

Se även

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']