Vattenfall outsourcar delar av IT-verksamheten

Vattenfall har undertecknat ett femårsavtal om att outsourca de delar av IT-verksamheten som gäller nätverk och hantering av PC-arbetsplatser till Computer Sciences Corporation, CSC. Avtalet ska förbättra effektiviteten och underlätta utvecklingen av IT-tjänster.

CSC kommer att bygga upp och ge support för nätverkstjänster och nästa generations virtuella IT-arbetsplatsmiljö för närmare 30 000 Vattenfall-medarbetare i sju länder. Avtalet undertecknades den 30 mars och gäller i fem år med en möjlighet till förlängning på ytterligare två år.  

– Att dra nytta av IT-tjänstemarknaden är ett steg som passar väl in i Vattenfalls strategi att bli mer flexibla och fokusera på vår kärnverksamhet, samtidigt som vi garanterar en hög nivå på service och säkerhet. Outsourcingen kommer också att underlätta utvecklingen av våra IT-tjänster, säger Claes Wallnér, Vattenfalls CIO och IT-chef.

CSC valdes ut som tjänsteleverantör efter en upphandling som genomfördes enligt europeiskt regelverk. Som en del av avtalet kommer 122 anställda på Vattenfall, främst i Tyskland, Sverige och Nederländerna, att beredas anställning hos CSC och AT&T, partner till CSC.

Avtalet träder i kraft den 1 april 2015.

För ytterligare information kontakta:

Robert Pletzin, pressekreterare, +46 72 516 86 06

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, press@vattenfall.com.

Se även

Koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg

Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad

Trots utmanande marknadsläge visar Vattenfalls delårsrapport för januari till september ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten, där lägre elproduktion kompenseras ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln