Elavbrott för 9 av 10 kunder i norra Sverige

I Vattenfall Eldistributions årliga nätrapport för 2015 framgår att antalet elavbrott per elnätskund är fyra gånger högre i norra Sverige jämfört med södra Sverige. 90 procent av Vattenfall Eldistributions kunder i norra Sverige drabbades av elavbrott 2015. I hela Vattenfalls elnät hade mer än två tredjedelar av totalt 870.000 elnätskunder elavbrott.

I södra Sverige drabbades 64 procent av kunderna av elavbrott 2015 och i hela landet drabbades 67 procent av elavbrott under 2015 (72 procent 2014). Antalet avbrottsminuter per elnätskund är cirka tre gånger högre i norra jämfört med södra Sverige.

- Majoriteten av elavbrotten sker i glesbygd, främst på grund av stormar, åsknedslag och slitage på gamla elledningar. Det gäller i hela landet. Men i norra Sverige har våra kunder väsentligt fler och längre elavbrott. Det är en negativ trend som vi måste bryta, säger Eva Vitell, chef för Kund och marknad på Vattenfall Eldistribution.

För att bygga bort elavbrotten kommer Vattenfall Eldistribution att satsa  2,7 miljarder kronor fram till år 2020 i mer än 200 projekt i norra Sverige, bland annat i Vittangi, Älvsbyn, Vilhelmina, Åsele och Örnsköldsvik. I södra Sverige förnyas och förstärks elnäten i tätbefolkade och expanderande kommuner som exempelvis Värmdö, Huddinge, Botkyrka, Östhammar och Uppsala.

2015 satsade Vattenfall Eldistribution 3,3 miljarder kronor i förbättringar av elnäten, men företaget planerar att öka investeringarna de kommande åren för att höja leveranskvaliteten, öka kapaciteten och modernisera elnätet. Fram till 2020 beräknas investeringarna uppgå till cirka 4 miljarder kronor årligen.

-  Vårt elnät blir aldrig färdigt och vi behöver fortsätta att investera för att minska avbrotten. I de områden där vi förbättrat elnäten ser vi att antalet elavbrott har minskat markant. Behoven är dock fortsatt mycket stora. Vi behöver intensifiera vårt arbete med att bygga bort elavbrotten för att förbättra leveranssäkerheten till våra kunder, inte minst i norra Sverige, säger Eva Vitell, chef Kund och marknad Vattenfall Eldistribution.

Under 2015 förbättrade Vattenfall Eldistribution kompensationen vid elavbrott, som främst riktar sig till kunder i områden med särskilt många avbrott.

Vattenfall Eldistributions nätrapport för 2015 finns att ladda ned på företagets hemsida, www.vattenfalleldistribution.se

För ytterligare information kontakta:

Mikael Björnér, Kommunikation, Vattenfall Eldistribution AB, tel. 0730-54 82 29

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook:   facebook.com/vattenfallpressrum

Twitter:         twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Mobilt batterilager ute i fält

Mobilt batterilager stöttar i elektrifieringen av byggarbetsplatser

En fjärdedel av koldioxidutsläppen i Sverige är kopplade till byggbranschen. Ett mobilt batterilager har i ett test ersatt dieselgeneratorer vid en av NCC:s byggarbetsplatser i Örebro.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vy över Sauda i Norge, med Eramet anläggning i förgrunden
Bruno Détante

Vattenfall i samarbete med Eramet Norway för att stötta det norska elnätet

Genom ett samarbete mellan Vattenfall, Sympower och Statnett har ferrolegeringsföretaget Eramet Norway fått tillgång till FFR (Fast Frequency Reserve) fr.o.m. maj till oktober 2021.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']