Kärnkraften producerade för fullt när kölden slog till

Vattenfalls kärnkraftverk i Forsmark och Ringhals producerade för fullt under första kvartalet 2016, tillgängligheten låg på 98,4 procent för sex av sju reaktorer. För vintersäsongen som helhet, november 2015 till mars i år, låg tillgängligheten på totalt 81,5 procent.

– Kärnkraften producerade när den behövdes som mest, sex av sju reaktorerer levererade utmärkta dryga 98 procents tillgänglighet. Vintersäsongen som helhet blev lägre. Det beror framför allt på vårt arbete att säkerställa en långsiktigt säker och stabil drift genom byte av generator vid reaktor tre i Forsmark som nu kan leverera el i många årtionden framåt samt det omfattande reparationsarbetet av reaktor två vid Ringhals innan den återstartas, säger Björn Linde, VD Forsmark och Ringhals.

Förra vintersäsongen var tillgänglighet något högre, 83,7 procent. Det är den långa revisions-avställningen vid reaktor tre i Forsmark och förlängda reparationsarbetet vid reaktor två i Ringhals som påverkat tillgängligheten.

Forsmark reaktor 3 har nu en av de största generatorerna i Norden. Det var ett tidskrävande arbete att byta generatorn, med tunga lyft på upp till 520 ton, vilket förlängde moderniseringsarbetet. Forsmarks tillgänglighet november till mars låg på 86,3 procent. Forsmark 1 och Forsmark 2 hade 99,8 procents respektive 99,9 procents tillgänglighet under perioden.

Ringhals hade motsvarande period en tillgänglighet på 76,7 procent. Tillgängligheten förutom vid Ringahals reaktor 2 låg högt: Ringhals 1, 3 och 4 hade 96,4 procent, 94,2 procent respektive 99,8 procent.

Vattenfalls kärnkraft är ett viktigt energislag som bidrar till Sveriges unika energimix med mycket låga koldioxidutsläpp. Kärnkraft ger stabil väderoberoende produktion till den nordiska elmarknaden vilket är viktigt för våra kunder, landets industri och Vattenfall.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn 076-769 56 07
 
Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark godkänt för de lösningar som säkrar oberoende härdkylning.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln