Ny VD för Ringhals och Forsmark

Eva Halldén kommer på egen begäran att lämna befattningen som VD för Ringhals och Forsmark från och med den 1 mars 2016. Eva efterträds av Björn Linde, idag vice VD på Ringhals.

- Sedan jag tillträdde som VD för Ringhals och senare Forsmark har ett omfattande moderniseringsarbete genomförts. Vi har dessutom förändrat vår organisation och upprätthållit ett starkt fokus på säker och stabil drift. För mig är dessa uppdrag nu slutförda. Jag ser fram emot att gå in i en ny roll där jag kan fortsätta driva utvecklingen av Vattenfalls kärnkraftsorganisation, säger Eva Halldén.

Eva Halldén tillträdde som VD vid Ringhals i januari 2012 och som VD för Forsmark i februari 2014. Sedan dess har båda anläggningarna haft god tillgänglighet med starkt fokus på säkerhet. Lokala opinionsundersökningar visar hur omvärldens förtroende för både Ringhals och Forsmark ökat under Eva Halldéns tid som VD. Hon går nu in i en befattning med ett övergripande ansvar för projekt av stor betydelse för utvecklingen av Vattenfalls kärnkraftsreaktorer.

- Eva har lett sina organisationer genom omfattande förändringar och ett stort moderniseringsarbete. Det är utomordentligt viktigt att hon nu åtar sig att fortsätta driva utvecklingsarbetet av vår kärnkraft genom en funktion på Vattenfall centralt, säger Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfall Produktion och styrelseordförande i Ringhals och Forsmark.

Tillträdande VDn Björn Linde var tidigare vice VD och dessförinnan underhållschef på Ringhals. Han är civilingenjör i kemiteknik och har lång erfarenhet av storskalig produktion, bl a som produktionschef vid Albany Internationals tillverkning i Sverige och som delansvarig för produktivitetsprogram vid Stora Enso.

Berörda myndigheter är informerade om den kommande förändringen.

Se även

Laddmaskinen före nedmontering. Foto: Fredrik Ekenborg
Foto: Fredrik Ekenborg

Laddmaskinen i Ågestaverket – jag har gjort mitt

Efter 10 års tjänst och nästan ett halvt sekel i träda har den ikoniska laddmaskinen i Ågestaverket monterats ner. Själv tyckte nog maskinen att det var hög tid att få pensioneras på riktigt...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Lovisa Fricot Norén

Lovisa Fricot Norén ny chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet

Lovisa Fricot Norén har utsetts till chef för Vattenfall Värme Sverige inom affärsområdet Heat. Hon kommer närmast från Tekniska verken i Linköping.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd Anna Borg

Vattenfalls vd Anna Borg: ”Jag försöker vara den chef jag själv skulle vilja ha”

Anna Borg tillträdde en av Sveriges viktigaste vd poster den 1 november 2020. Nu berättar hon om sina drömmar och misstag och om sin syn på ledarskap och karriär.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']