Ny VD för Ringhals och Forsmark

Eva Halldén kommer på egen begäran att lämna befattningen som VD för Ringhals och Forsmark från och med den 1 mars 2016. Eva efterträds av Björn Linde, idag vice VD på Ringhals.

- Sedan jag tillträdde som VD för Ringhals och senare Forsmark har ett omfattande moderniseringsarbete genomförts. Vi har dessutom förändrat vår organisation och upprätthållit ett starkt fokus på säker och stabil drift. För mig är dessa uppdrag nu slutförda. Jag ser fram emot att gå in i en ny roll där jag kan fortsätta driva utvecklingen av Vattenfalls kärnkraftsorganisation, säger Eva Halldén.

Eva Halldén tillträdde som VD vid Ringhals i januari 2012 och som VD för Forsmark i februari 2014. Sedan dess har båda anläggningarna haft god tillgänglighet med starkt fokus på säkerhet. Lokala opinionsundersökningar visar hur omvärldens förtroende för både Ringhals och Forsmark ökat under Eva Halldéns tid som VD. Hon går nu in i en befattning med ett övergripande ansvar för projekt av stor betydelse för utvecklingen av Vattenfalls kärnkraftsreaktorer.

- Eva har lett sina organisationer genom omfattande förändringar och ett stort moderniseringsarbete. Det är utomordentligt viktigt att hon nu åtar sig att fortsätta driva utvecklingsarbetet av vår kärnkraft genom en funktion på Vattenfall centralt, säger Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfall Produktion och styrelseordförande i Ringhals och Forsmark.

Tillträdande VDn Björn Linde var tidigare vice VD och dessförinnan underhållschef på Ringhals. Han är civilingenjör i kemiteknik och har lång erfarenhet av storskalig produktion, bl a som produktionschef vid Albany Internationals tillverkning i Sverige och som delansvarig för produktivitetsprogram vid Stora Enso.

Berörda myndigheter är informerade om den kommande förändringen.

Se även

Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark godkänt för de lösningar som säkrar oberoende härdkylning.

Läs hela artikeln
Anna-Karin Stenberg

Anna-Karin Stenberg ny chef för Vattenfalls affärsområde Markets

Anna-Karin Stenberg har utsetts till ny Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets samt medlem i Vattenfalls koncernledning från och med den 1 januari 2021.

Läs hela artikeln