Stefan Dohler ny finansdirektör för Vattenfall

Stefan Dohler har utsetts till ny finansdirektör för Vattenfall från 1 december 2016. Stefan Dohler är för närvarande Senior Vice President för affärsområdet Markets och medlem i Vattenfalls koncernledning.

Stefan Dohler började 1998 vid det tyska energibolaget HEW, som senare köptes av Vattenfall. Därefter har han haft flera ledningspositioner på företaget inom finans, distribution, produktion och marknad. Han blev medlem i Vattenfalls koncernledning 2012. Stefan Dohler efterträder Ingrid Bonde, som har beslutat att lämna Vattenfall.

– Stefan har en mycket gedigen erfarenhet av energibranschen och har varit ett stort tillskott till koncernledningen. Han har dessutom ansvarat för flera viktiga koncernomfattande projekt. Jag är mycket glad att han nu tar sig an rollen som finansdirektör under en period då vi som bolag står inför stora förändringar, säger Magnus Hall, VD och koncernchef för Vattenfall.

– Min nya befattning ger mig möjlighet att bidra till Vattenfalls utveckling på ett bredare plan, vilket är väldigt spännande, i synnerhet med tanke på de omfattande förändringar branschen just nu genomgår, säger Stefan Dohler.

Stefan Dohler är från Tyskland och född 1966. Han är utbildad civilingenjör i rymdteknik och har även en MBA-examen, Master of Business Administration. Hans nya befattning innebär en placering i Stockholm.

Rekryteringsprocessen för att hitta en ny chef för affärsområdet Markets har inletts.

Mer information om Stefan Dohler: Stefan Dohler – meritförteckning

Vattenfall offentliggör denna information i enlighet med lagen om värdepappersmarknader i Sverige.Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: +46 8 739 5010.


Vattenfall är ett svenskt statligt ägt energiföretag med 28 000 medarbetare som bedriver verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall stödjer omställningen till ett förnybart energisystem och har som mål att bli ledande inom hållbar energiproduktion och därigenom trygga en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning.


Se även

Anna-Karin Stenberg

Anna-Karin Stenberg ny chef för Vattenfalls affärsområde Markets

Anna-Karin Stenberg har utsetts till ny Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets samt medlem i Vattenfalls koncernledning från och med den 1 januari 2021.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Kerstin Ahlfont, Christian Barthélémy och Ulrika Jardfelt

Utnämningar till Vattenfalls koncernledning

Tre nya medlemmar av Vattenfalls koncernledning har utsetts. Vattenfalls HR-direktör Kerstin Ahlfont utses till ny finansdirektör. Christian Barthélémy blir ny HR-direktör och Ulrika Jardfel...

Läs hela artikeln