Vattenfall Eldistribution höjer elnätsavgiften för 2017

Vattenfall Eldistribution höjer den månatliga elnätsavgiften med i genomsnitt 75 kronor för en villaägare och 20 kronor för en lägenhetskund. Höjningen träder i kraft 1 januari 2017. Bakgrunden är fortsatt stora problem med avbrott i samtliga nätområden, inte minst på landsbygden. Beslutet berör 870 000 privat- och företagskunder.
I Vattenfall Eldistributions nya nätrapport framgår att andelen kunder som drabbas av elavbrott har minskat något jämfört med föregående år. 67 procent av företagets kunder (72 procent 2014), varav 90 procent i norra Sverige (93 procent 2014), drabbades av elavbrott under 2015

I Vattenfall Eldistributions nya nätrapport framgår att andelen kunder som drabbas av elavbrott har minskat något jämfört med föregående år. 67 procent av företagets kunder (72 procent 2014), varav 90 procent i norra Sverige (93 procent 2014), drabbades av elavbrott under 2015.

I de områden där investeringar för vädersäkring och modernisering av elnäten har genomförts, exempelvis efter stormarna Gudrun och Per, uppvisas tydliga resultat i form av färre och kortare elavbrott. Samtidigt ökar längden på elavbrotten, främst på landsbygden. Antalet avbrottsminuter per elnätskund är cirka tre gånger högre i norra jämfört med södra Sverige.

- Antalet avbrott är fortfarande på för hög nivå. Dessutom ökar de regionala skillnaderna. Våra kunder, boende och verksamma i norra Sverige får idag acceptera fler och längre avbrott. Det behöver vi ändra på. Vi höjer elnätsavgiften för att möta kundernas och samhällets förväntningar på god leveranskvalitet, säger Jörgen Espeling, VD för Vattenfall Eldistribution.

Majoriteten av alla elavbrott sker på landsbygden till följd av väderrelaterade orsaker. Detta gäller i hela landet. Utöver omfattande moderniseringar av landsbygdsnäten genomförs stora investeringar för att möta den snabba tillväxten av företag och bostäder i storstadsregioner. Fram till 2020 räknar företaget med att investera cirka 4 miljarder årligen i förbättringar av elnäten. Som en del i att utjämna de regionala skillnaderna investerar Vattenfall Eldistribution 2,7 miljarder kronor i en särskild satsning riktad mot norra Sverige.

- Utmaningarna är fortsatt stora. Vi förnyar och förstärker elnäten mot väder och vind men installerar också ny automatiserad teknik för bättre övervakning och styrning av elnätet. Vi förbereder även elnäten för en fortsatt snabb urbanisering och omställning mot mer förnybar elproduktion. Vi ser att våra investeringar ger effekt. Nu kraftsamlar vi i de områden där behoven är störst, säger Jörgen Espeling, VD för Vattenfall Eldistribution.

Vattenfall Eldistributions nätrapport för 2015 finns att ladda ned på företagets hemsida,  www.vattenfalleldistribution.se.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Björnér, Kommunikation, Vattenfall Eldistribution AB, tel. 073-054 8229

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Landsväg med distributionsledningar på ena sidan och skog på andra sidan

Vattenfall deltar i unikt test av elnätet vid snabbladdning av elfordon

Vattenfall och Luleå tekniska universitet har i samarbete med biltestorganisationen SPGA genomfört ett ’stresstest’ av hur snabbladdare påverkar elnätet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']