Vattenfall och Bombardier erbjuder effektiv laddning av elbussar

Elbussar är en högt prioriterad åtgärd för att Sveriges kommuner och städer ska nå sina högt uppsatta miljömål för kollektivtrafiken. Vattenfall och Bombardier har inlett ett samarbete för att kunna erbjuda smarta, uppkopplade elbussladdare.

Samarbetet mellan Vattenfall och PRIMOVE, en e-mobilityenhet inom Bombardier innebär att bussladdarna kopplas upp mot Vattenfalls IT-plattform för elfordonsladdning via kommunikationsprotokollet OCPP. När stationerna är uppkopplade kan de fjärrövervakas och fjärrstyras samt att det blir enkelt att följa förbrukningen för olika användare. Vattenfall kan på så vis erbjuda en intelligent och driftsäker lösning.

- Elbussar är på väg mot ett genombrott vilket är otroligt glädjande. En kritisk faktor är att laddningen alltid måste fungera och driftssäkerhet kommer att vara a och o för en storskalig övergång till eldrift. Med uppkopplade stationer behöver vi inte skicka ut personal för att lokalisera felet. Istället kan vi kontinuerligt övervaka stationerna och lösa eventuella fel redan på distans. Det innebär att vi får en mer driftsäker och kostnadseffektiv laddning, säger Susanna Hurtig, Nordenchef Vattenfall E-Mobility.

Det första konkreta exemplet på PRIMOVE och Vattenfalls samarbete skedde den 7 december då en induktiv elbusslinje invigdes i ett demonstrationsprojekt i Södertälje.

- Vattenfalls ambition är att vara den ledande leverantören av laddlösningar till privat- och företagskunder. Alla våra stationer är uppkopplade och vi har redan en av de mest avancerade apparna för laddning på marknaden för start och stopp, kartfunktioner med mera, säger Susanna Hurtig.

PRIMOVE utvecklar trådlösa så kallade induktiva elbussladdare och har sedan 2014 levererat systemet till elbusslinjer i Braunschweig, Mannheim och Berlin i Tyskland samt till Brügge, Belgien.

- Samarbetet med Vattenfall är mycket viktigt för PRIMOVE. Vattenfall är en väldigt kompetent partner och under leveransen har vi lärt av varandra på ett positivt sätt, säger Peter Östman, marknads- och försäljningsansvarig hos Bombardier PRIMOVE för den Nordiska marknaden.  

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, telefon: 070 611 81 92, e-post: heidi.stenstrom@vattenfall.com
Peter Östman, marknads- och försäljningsansvarig Bombardier PRIMOVE, telefon 070 349 1658, e-post peter.ostman@rail.bombardier.com

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

InCharge-laddpunkt på Valhallavägen i Stockholm

Nästan en dubblering av antalet laddpunkter i Stockholm

I samarbete med Stockholms stad öppnar InCharge, ett initiativ från Vattenfall, ytterligare sex nya publika laddgator under våren. Det innebär 55 nya laddpunkter till de redan 80.

Läs hela artikeln
Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln
En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln