Vattenfall om domen från tyska författningsdomstolen

Vattenfall välkomnar dagens dom från den tyska högsta författningsdomstolen. Domen bekräftar tydligt att Tysklands beslut att omedelbart kräva stängning utan ersättning av de kärnkraftverk som Vattenfall driver inte har varit förenligt med tysk lag.

Domen visar också att det 13:e tillägget i den tyska kärnkraftslagstiftningen i detta avseende hade behövt innehålla en reglering om kompensation.

Författningsdomstolen har begränsat sig till att fastställa att de framflyttade tidpunkterna för avstängning av kraftverken strider mot författningen. Det finns ännu inget beslut om storlek, typ eller tidpunkt för ersättning.

– Vattenfall välkomnar domstolsutslaget eftersom det skapar större tydlighet kring rättsläget i Tyskland. Det klargör att Vattenfall som utländskt och statligt ägt bolag har rätt att föra talan vid den tyska förvaltningsdomstolen och att Vattenfall har rätt till ersättning från den tyska staten. Själva nedläggningen av kärnkraften har inte ansetts strida mot tysk lag. Vi fullföljer vår process i Washington där det kommer att fastställas vilken rätt till kompensation vi har, ett avgörande väntas till sommaren, säger Anne Gynnerstedt, chefsjurist Vattenfall.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn. 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook:   facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:         twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark godkänt för de lösningar som säkrar oberoende härdkylning.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation inom Vattenfall, och Kalev Kallemets, VD för Fermi Energia, vid signering av avsiktsförklaringen

Vattenfall fördjupar samarbetet om små modulära reaktorer i Estland

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en förstudie med det nystartade estländska energibolaget Fermi Energia för att undersöka förutsättningarna för att bygga så kallade SMR-reakt...

Läs hela artikeln