Vattenfall om domen från tyska författningsdomstolen

Vattenfall välkomnar dagens dom från den tyska högsta författningsdomstolen. Domen bekräftar tydligt att Tysklands beslut att omedelbart kräva stängning utan ersättning av de kärnkraftverk som Vattenfall driver inte har varit förenligt med tysk lag.

Domen visar också att det 13:e tillägget i den tyska kärnkraftslagstiftningen i detta avseende hade behövt innehålla en reglering om kompensation.

Författningsdomstolen har begränsat sig till att fastställa att de framflyttade tidpunkterna för avstängning av kraftverken strider mot författningen. Det finns ännu inget beslut om storlek, typ eller tidpunkt för ersättning.

– Vattenfall välkomnar domstolsutslaget eftersom det skapar större tydlighet kring rättsläget i Tyskland. Det klargör att Vattenfall som utländskt och statligt ägt bolag har rätt att föra talan vid den tyska förvaltningsdomstolen och att Vattenfall har rätt till ersättning från den tyska staten. Själva nedläggningen av kärnkraften har inte ansetts strida mot tysk lag. Vi fullföljer vår process i Washington där det kommer att fastställas vilken rätt till kompensation vi har, ett avgörande väntas till sommaren, säger Anne Gynnerstedt, chefsjurist Vattenfall.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn. 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook:   facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:         twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Laddmaskinen före nedmontering. Foto: Fredrik Ekenborg
Foto: Fredrik Ekenborg

Laddmaskinen i Ågestaverket – jag har gjort mitt

Efter 10 års tjänst och nästan ett halvt sekel i träda har den ikoniska laddmaskinen i Ågestaverket monterats ner. Själv tyckte nog maskinen att det var hög tid att få pensioneras på riktigt...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln