Vattenfall om domen från tyska författningsdomstolen

Vattenfall välkomnar dagens dom från den tyska högsta författningsdomstolen. Domen bekräftar tydligt att Tysklands beslut att omedelbart kräva stängning utan ersättning av de kärnkraftverk som Vattenfall driver inte har varit förenligt med tysk lag.

Domen visar också att det 13:e tillägget i den tyska kärnkraftslagstiftningen i detta avseende hade behövt innehålla en reglering om kompensation.

Författningsdomstolen har begränsat sig till att fastställa att de framflyttade tidpunkterna för avstängning av kraftverken strider mot författningen. Det finns ännu inget beslut om storlek, typ eller tidpunkt för ersättning.

– Vattenfall välkomnar domstolsutslaget eftersom det skapar större tydlighet kring rättsläget i Tyskland. Det klargör att Vattenfall som utländskt och statligt ägt bolag har rätt att föra talan vid den tyska förvaltningsdomstolen och att Vattenfall har rätt till ersättning från den tyska staten. Själva nedläggningen av kärnkraften har inte ansetts strida mot tysk lag. Vi fullföljer vår process i Washington där det kommer att fastställas vilken rätt till kompensation vi har, ett avgörande väntas till sommaren, säger Anne Gynnerstedt, chefsjurist Vattenfall.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn. 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook:   facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:         twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Grässlätt med ringhals i bakgrunden

Webbinarium: Så påverkar kärnkraften miljön

Varmt välkommen att delta i online seminarium via Microsoft Teams den 28 oktober om den uppdaterade miljövarudeklarationen för kärnkraft.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Robotar kontrollerar reaktortanken i Ringhals 4

Tre robotar har noga undersökt reaktortanken på Ringhals 4 med virvelströmsmätning och ultraljud. Analyserna av mätvärdena visar att reaktortanken är lika robust som den var vid den senaste ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Reaktorhallen
Fredrik Ekenborg

Nu monteras Ågestaverket ner

Inom några veckor inleds nedmonteringen av Ågestaverket söder om Stockholm.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']