Vattenfall säljer sin tyska brunkolsverksamhet

Vattenfall har idag tecknat avtal om att sälja bolagets brunkolsverksamhet till de tjeckiska bolagen EPH och dess finansiella partner PPF Investments. Försäljningen är ett viktigt steg i Vattenfalls omställning till en mer hållbar produktion. Tyskland kommer även fortsättningsvis att vara en strategisk tillväxtmarknad för Vattenfall. 

– Idag har vi tecknat ett viktigt avtal för Vattenfall. Försäljningen av vår brunkolsverksamhet känns både strategiskt och finansiellt rätt med tanke på de marknadsförhållanden som råder och den förväntade utvecklingen. Vi ökar nu omställningstakten mot en mer hållbar produktion. Försäljningen innebär att mer än 75 procent av vår totala produktion kommer att vara klimatneutral jämfört med ungefär 50 procent idag, säger Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall.

Ny ägare av brunkolsverksamheten

Köparen av brunkolsverksamheten är ett konsortium av två bolag. Tjeckiska EPH är en etablerad europeisk energikoncern med bas i Prag och verksamhet i Väst- och Centraleuropa. EPHs verksamhet omfattar gastransmission, el- och gasdistribution, gaslagring, värmenät samt el- och värmeproduktion. 

PPF Investments är ett internationellt finans- och investmentbolag med inriktning på Central- och Östeuropa samt Asien. - Efter en grundlig due diligence-granskning är vi nöjda med att ha valt ut en väletablerad ny ägare för vår brunkolsverksamhet med cirka 7 500 kompetenta och engagerade medarbetare. EPH har gedigen erfarenhet av att driva brunkolsverksamhet och är redan verksamma i Tyskland genom sitt helägda dotterbolag MIBRAG, säger Magnus Hall. Försäljningen inkluderar samtliga Vattenfalls brunkolstillgångar i Tyskland. Affären omfattar kraftverken Jänschwalde, Boxberg, Schwarze Pumpe och Vattenfalls halva andel i kraftverket Lippendorf, samt dagbrotten Jänschwalde, Nochten, Welzow-Süd, Reichwalde och det nyligen stängda Cottbus-Nord.

Finansiell uppgörelse – ansvarsfull överlåtelse

Köparen tar över samtliga tillgångar, skulder och avsättningar som finns i brunkolsverksamheten. Tillgångarna inkluderar en kassa på 15 miljarder SEK. Skulderna och avsättningarna, inklusive åtaganden för återställande av dagbrott, uppgår till totalt 18 miljarder SEK. Det finns inga möjligheter till utdelning från bolaget och inte heller att lösa upp reserver eller att göra liknande transaktioner de tre första åren. Under de påföljande två åren begränsar uppgörelsen möjligheterna att ta ut pengar från bolaget till endast vinster från normal verksamhet. Prissäkringar som Vattenfall tidigare gjort för att säkra elpriset för brunkolsverksamheten kommer att behållas av Vattenfall. Prissäkringarna har ett marknadsvärde på 9 miljarder SEK.

Försäljningen kommer att bokföras i resultatet för det andra kvartalet 2016 och kommer att ha en negativ resultatpåverkan på mellan 22-27 miljarder SEK. Om Vattenfall skulle kvarstå som ägare skulle den negativa påverkan på Vattenfalls resultat, med tanke på bolagets förväntningar på framtida prisutveckling, blivit högre än om verksamheten säljs.

– Vi vill minska vår CO2-exponering så för oss är försäljningen rätt och den frigör resurser för att fokusera ännu mer på förnybar energi. Vi ser tydliga risker vad gäller utvecklingen av de framtida elpriserna. Det finns också politiska risker att ta hänsyn till, säger Magnus Hall.

Försäljningen omfattar dessutom överenskommelser om fortsättning av kollektivförhandlingar och löneavtal för de anställda för att säkerställa medbestämmande och löntagarrepresentation.

Aktiv i Tysklands ”Energiewende”

– Vattenfall är ett internationellt energibolag med ambitionen att vara en av ledarna i det nya energilandskapet och det är därför viktigt för oss att aktivt ta del i tyska ”Energiewende”. Tyskland kommer att fortsätta vara en viktig marknad för Vattenfall. Tyskland är inte bara en av de största energimarknaderna i Europa, utan även ett föregångsland i energiomställningen, säger Magnus Hall.

– Vi ser tillväxtområden i att vara den naturliga leverantören av hållbara lösningar för kunder och städer. Idag har vi mer än tre miljoner kunder i Tyskland och antalet växer. Vi är också fast beslutna att med utgångspunkt från Berlin och Hamburg erbjuda en ekonomiskt och miljömässigt attraktiv utveckling och att fortsätta investera i partnerskap med tyska städer, säger Magnus Hall.

Genom affären kommer Vattenfalls årliga CO2-exponering att minska från mer än 80 miljoner ton till mindre än 25 miljoner ton. Affären är på samma gång ett stort steg i att kraftigt ändra fokus för Vattenfalls verksamhet i Tyskland.

Försäljningen av brunkolsverksamheten är ett betydande steg i Vattenfalls övergripande strategi att fokusera på fortsatt utveckling av vindkraft, fjärrvärme, distributionsnät och kundnära energitjänster.

Tidplan för affären

Den föreslagna affären har idag överlämnats till Vattenfalls ägare, den svenska staten. Affären väntas slutföras inom några månader efter den nödvändiga bekräftelsen från ägaren. Affären behöver också godkännas av relevanta myndigheter.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. 

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

 

Presskonferens klockan 16.00 den 18 april på Vattenfalls huvudkontor, Evenemangsgatan 13 i Solna. En separat telefonkonferens för investerare och finansanalytiker kommer att hållas klockan 19.00. Information om telefonkonferensen och presentationsbilder finns på corporate.vattenfall.com.

Presskonferensen leds av Vattenfalls styrelseordförande Lars G Nordström och Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall. Även Vattenfalls finansdirektör Ingrid Bonde kommer att delta.

Presentationerna följs av en frågestund. Därefter finns det möjlighet till individuella intervjuer. Presskonferensen hålls på engelska.

Presskonferensen direktsänds på Vattenfall Live Webcast 16.00 CET 18 april. Klicka på länken några minuter före presskonferensen. Presskonferensen kan även följas via telefon. Vänligen ring in några minuter före presskonferensen.

• +46 (0) 8 505 100 31 (Sverige)

• +44 (0) 203 059 58 62 (UK)

Presentationsbilder finns tillgängliga på corporate.vattenfall.com.

Se även

Utsikt över Berlin

Vattenfall slutför försäljningen av värmeverksamheten i Tyskland till delstaten Berlin

Vattenfall har idag överlåtit samtliga aktier i Vattenfall Wärme Berlin AG, inklusive kraftverk, elnät, dotterbolag, anställda och aktieinnehav, till delstaten Berlin. 

Läs hela artikeln
Anna Borg

Första kvartalet 2024: En bra resultatutveckling trots lägre elpriser

Vattenfall har haft en bra start på 2024 med en god resultatutveckling trots lägre elpriser. Under kvartalet slutförde vi försäljningen av tre vindkraftsprojekt utanför Norfolks kust i Storb...

Läs hela artikeln