Vattenfalls delårsrapport januari-september 2016: Kostnadsfokus och förbättrat underliggande rörelseresultat

Vattenfall redovisar i dag ett underliggande rörelseresultat på 14,6 miljarder kronor för årets första nio månader. Periodens resultat efter skatt påverkas starkt negativt av andra kvartalets nedskrivningar. 

Koncernchefens kommentar:
– Det tredje kvartalet är en viktig hållpunkt för Vattenfall. Försäljningen av brunkolsverksamheten är ett stort steg för att anpassa verksamheten till nya marknadsförutsättningar och ett långsiktigt hållbart energisystem. Vi fortsätter nu att utforma det nya Vattenfall med kunden i fokus, säger Magnus Hall, koncernchef och vd Vattenfall.

Det underliggande rörelseresultatet för den kvarvarande verksamheten, exklusive brunkolsverksamheten, förbättrades med 0,5 miljarder kronor till 14,6 miljarder kronor för årets första nio månader. Fokus på sänkta kostnader och väsentligt lägre avskrivningar till följd av tidigare nedskrivningar bidrog till resultatutvecklingen, som motverkades av lägre elpriser.

Periodens resultat efter skatt påverkades starkt negativt av andra kvartalets nedskrivningar, huvudsakligen till följd av lägre elpriser, och uppgick till 1,8 miljarder kronor för den kvarvarande verksamheten samt minus 21,9 miljarder för totala Vattenfall, inklusive brunkolsverksamheten.

– En viktig del i utvecklingen är att vår kundbas har växt med närmare 120 000 kontrakt sedan årets början. Vi ser att allt fler kunder väljer att rekommendera Vattenfall som sin leverantör av energilösningar, säger Magnus Hall.

Satsningarna på tillväxtområdet vind fortsatte och investeringarna i vindkraft uppgick till 6,2 miljarder kronor. I september vann Vattenfall budgivningen om att bygga två kustnära vindkraftparker på totalt 350 MW i Danmark, där Vattenfall nu blir landets största vindkraftsoperatör. Byggandet förutsätter den danska regeringens godkännande.

– Vi fortsätter också att arbeta aktivt med att minska våra koldioxidutsläpp. Genom en investering på sammanlagt en miljard kronor ersätter vi brunkolet med gas i kraftverket Klingenberg i Berlin, vilket kommer att minska koldioxidutsläppen med 600 000 ton årligen, säger Magnus Hall.

Den svenska energiöverenskommelsen har skapat förbättrade förutsättningar för Vattenfalls vatten- och kärnkraftsverksamhet.

– Det är välkommet. Men arbetet med kostnadsbesparingar måste fortsätta för att säkerställa att våra anläggningar är konkurrenskraftiga och lönsamma under en lång tid framöver, säger Magnus Hall.

Januari–september i sammandrag Kvarvarande verksamhet* 9M 2016 Kvarvarande verksamhet* 9M 2015 Totala Vattenfall 9M 2016 Totala Vattenfall 9M 2015
Nettoomsättning (MSEK) 101 412 101 208 114 754 119 011
Underliggande rörelseresultat (MSEK) 14 602 14 123 14 750 14 092
Periodens resultat efter skatt (MSEK) 1 790** -9 737** -21 852 -22 225
Elproduktion (TWh) 86,4 85,5 127,3 127,2

* Kvarvarande verksamhet, exklusive brunkolsverksamhet ** Nedskrivningar kvarvarande verksamhet: 9 056 MSEK (21 194)

Delårsrapporten i sin helhet, presentationsbilder samt information om presskonferensen som inleds klockan 10:30 på torsdagen finns tillgängliga på corporate.vattenfall.se.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Se även

Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg

Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad

Trots utmanande marknadsläge visar Vattenfalls delårsrapport för januari till september ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']