Vattenfalls första kvartal 2016: Stabilt resultat – ökad produktion och lägre kostnader

Vattenfalls resultat för det första kvartalet förbättrades tack vare ökad produktion och lägre kostnader. Rörelseresultatet uppgick underliggande till 8 136 MSEK, en ökning med cirka 5 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Den negativa prisutvecklingen sätter dock fortsatt press på verksamheten.

  Första kvartalet i sammandrag:

  • Nettoomsättningen uppgick till 45 929 MSEK (45 377).

  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 8 136 MSEK (7 736).

  • Rörelseresultatet uppgick till 10 011 MSEK (8 386).

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 6 602 MSEK (4 987).

  • Elproduktionen uppgick till 48,7 TWh (46,4).

Koncernchefens kommentar:
- En god vattentillgång för vattenkraften och ökad effekt i Ringhals 4 samt ökad tillgänglighet i Forsmark 1 bidrog till högre produktionsvolymer. Den negativa prisutvecklingen med resulterande lägre produktionsmarginaler sätter dock fortsatt press på Vattenfall, säger Magnus Hall, vd och koncernchef.

- Samtidigt som prissäkringen av vår framtida elproduktion har tjänat oss väl kan vi också konstatera att terminspriserna fortsätter att falla dramatiskt, fortsätter Magnus Hall.

Omställningen av Vattenfalls produktionsportfölj och åtgärder för att stärka bolagets finansiella ställning och lönsamhet, bland annat genom kostnadsbesparingar och partnerskap i investeringar, har präglat kvartalet.

- Vi har satt en tydlig riktning i strategin och våra strategiska mål där hållbarhet integreras som en självklar del. Den avtalade försäljningen av vår brunkolsverksamhet visar att vi tar krafttag för att anpassa portföljen i rätt riktning, säger Magnus Hall.

En försäljning innebär att Vattenfalls koldioxidexponering sänks med cirka 60 miljoner ton, vilket är mer än 70 procent av Vattenfalls totala utsläpp under 2015. Därigenom kommer andelen klimatneutral produktion att öka till drygt 75 procent från dagens cirka 50 procent.

- Förnybar energiproduktion kommer att utgöra en allt större del av portföljen och bidra till en hållbar och lönsam tillväxt. Samtidigt som vi bryter ny mark med vår första storskaliga solenergipark har vi också slutfört affären där vi ingått partnerskap i en vindkraftpark tillsammans med AMF, säger Magnus Hall.

Kärnkraftsproduktionen ökade under årets första kvartal, men utmaningen kvarstår att fortsätta driva kärnkraft vidare i Sverige på grund av effektskatten. Ett avskaffande av denna behövs för att trygga Sveriges energiförsörjning och möjliggöra övergången till ett fullt förnybart energisystem.

- En hållbar produktionsportfölj tillsammans med kundnära energilösningar utgör kärnan i det nya Vattenfall. Vi ska vara ett klimatneutralt bolag 2050, säger Magnus Hall.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Lämnat av Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com
Mer
information och material:
corporate.vattenfall.se

Se även

Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg

Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad

Trots utmanande marknadsläge visar Vattenfalls delårsrapport för januari till september ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']