Eva Halldén tillförordnad VD på SKB

Från och med den 1 april tillträder Eva Halldén som tillförordnad VD för Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB.

Eva Halldén har bland annat varit VD för både Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk och därefter lett arbetet i att genomföra program Ringfors samt BA Generations förbättringsarbete. Christopher Eckerberg, nuvarande VD för SKB, tar nu på sig uppgiften att leda projekt Ringfors och förbättringsarbetet vidare. I sin nya roll kommer Christopher Eckerberg att rapportera direkt till produktionschef Torbjörn Wahlborg.

Under de senaste åren har SKB utvecklats från att ha varit en forsknings- och platsundersöknings-verksamhet till att bli en tydligare drifts- och projektorganisation. Med sin omfattande erfarenhet från svensk kärnkraft kommer Eva Halldén att tillföra SKB ledningskompetens inom såväl drift av kärntekniska anläggningar som inom stora projekt.

– Under Christophers ledning har SKB tagit avgörande steg mot att bli en framgångsrik driftsorganisation. I juni förra året tillstyrkte SSM SKB:s ansökan enligt miljöbalken om ett slutförvar i Forsmark, vilket var en smått historisk händelse. Jag gläder mig åt att Eva Halldén vill ta SKB vidare som en kärnteknisk driftorganisation och med kommande stora slutförvarsprojekt. Samtidigt ser jag fram emot att få arbeta närmare Christopher i hans viktiga uppdrag med målet att återställa lönsamhet i vår kärnkraft, säger Torbjörn Wahlborg, chef för BA Generation.

I år står SKB inför en väldigt viktig milstolpe i samband den huvudförhandling som ska påbörjas i Mark- och miljödomstolen i september 2017.

– SKB är mycket viktig för den svenska kärnkraften och det är ett väldigt intressant och spännande bolag med mycket bred verksamhet. Företaget är världsledande i alla slutförvarsfrågor. Jag ser mycket fram emot att få tillträda i den här rollen och samarbeta med SKB:s medarbetare som verkar inom så många olika områden, säger Eva Halldén.

Närmast följer MBL-förhandlingar i syfte att utse Eva Halldén permanent som VD för SKB.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook:    facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:         twitter.com/Vattenfall_Se

 

Se även

Reaktor 1 i Ringhals

Reaktorn Ringhals 1 har gått i mål

Efter nära 45 års drift har nu kärnreaktorn Ringhals 1 utanför Varberg ställts av för gott. Reaktorn togs i kommersiell drift 1 januari 1976 och beräknas vid sin slutliga avställning ha leve...

Läs hela artikeln
Ringhals kärnkraftverk

Vattenfalls miljardsatsning godkänns av Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, har gett kärnkraftverken Ringhals och Forsmark godkänt för de lösningar som säkrar oberoende härdkylning.

Läs hela artikeln
Anna-Karin Stenberg

Anna-Karin Stenberg ny chef för Vattenfalls affärsområde Markets

Anna-Karin Stenberg har utsetts till ny Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets samt medlem i Vattenfalls koncernledning från och med den 1 januari 2021.

Läs hela artikeln