Laddnätverket InCharge växer på västkusten med nya partners

Västra Götalandsregionen och kommunerna i regionen har ett klimatmål om att vara fossiloberoende till år 2030. Nu fortsätter Vattenfalls laddnätverk InCharge att växa på västkusten genom att Lerum Energi och Trollhättan Energi ansluter sina laddstolpar.

Västra Götalands klimatmål är helt i linje med Vattenfalls strategiska inriktning att företagets kunder ska kunna vara fossilfria inom en generation. För att nå detta mål behövs det bland annat fler elbilar. I Västra Götaland finns i dag drygt 770 000 registrerade bilar. Av dessa är 3 362 laddbara fordon.

– Utbyggnaden av en fungerande laddinfrastruktur är nödvändig för att ge starkare incitament att köpa en elbil. Genom att ytterligare två partners agerar och ansluter sig till InCharge tar vi ett viktigt steg för att fler ska våga ta klivet till en elbil, säger Susanna Hurtig, chef Vattenfall E-mobility.

Totalt planerar Trollhättan Energi för över 200 laddplatser under 2017.
– Vi ser oss som möjliggörare för invånarna i Trollhättans kommun. Samarbetet med ett nationellt laddnätverk är ett viktigt steg på vägen. Besökare och Trollhättebor som reser utanför kommunen ska inte behöva gå strömlösa. Det ska vara enkelt att ladda. Vi har ett samhällsansvar och kommer satsa både på publika laddstolpar och laddlösningar för företag, säger Sten Kristensson, marknadschef, på Trollhättan Energi.

Lerum Energi kommer under 2017 att installera 36 laddstolpar runt om i kommunen och kommer inledningsvis att erbjuda gratis laddning till elbilsförarna.
– Vi har ett tydligt budskap med förnybar energi i centrum. Att enkelt kunna ladda sin elbil och dessutom förnybart är en oslagbar kombination för att sänka koldioxidutsläppen, säger Mats Jakobsson, VD på Lerum Energi.

– Vi är oerhört glada för samarbetet med Trollhättan Energi och Lerum Energi. Elbilsmarknaden kräver nya former av partnerskap och dessa samarbeten är exempel på nytänkande där vi stöttar varandra i en gemensam satsning. Tillsammans hoppas vi att laddinfrastrukturen både ska kunna växa för att möjliggöra fler elbilar och att elbilsföraren enkelt ska kunna planera och hantera sin laddning, säger Susanna Hurtig, Nordenchef för Vattenfall E-Mobility.

Vid laddstationer som är anslutna till InCharge laddar du med ett laddkort, laddbricka eller appen InCharge som gör det möjligt att direktbetala vid stationerna eller få en faktura med total översikt.

Mer information: 
www.vattenfall.se
www.lerumenergi.se
www.trollhattanenergi.se
www.beincharge.se

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, telefon: 070 611 81 92, e-post: heidi.stenstrom@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post:  press@vattenfall.com
Facebook
:    facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:         twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

InCharge-laddpunkt på Valhallavägen i Stockholm

Nästan en dubblering av antalet laddpunkter i Stockholm

I samarbete med Stockholms stad öppnar InCharge, ett initiativ från Vattenfall, ytterligare sex nya publika laddgator under våren. Det innebär 55 nya laddpunkter till de redan 80.

Läs hela artikeln
Flygplatsen i Örnsköldsvik

LFV och Vattenfall i samarbete om den fossilfria flygplatsen

LFV och Vattenfall inleder nu ett forskningssamarbete som innebär ytterligare steg mot en fossilfri transportsektor.

Läs hela artikeln
En eldriven tung lastbil från Kaunis Iron i ett pilottest med bl.a. Vattenfall om fossilfri eldrift

Eldriven tung lastbil utmanar arktiskt klimat

Fungerar eldrift av tunga lastbilar i minus 44 grader? Nu samverkar Kaunis Iron med Vattenfall, Volvo Lastvagnar, ABB och Wist Last & Buss i ett unikt pilotprojekt för att utveckla framt...

Läs hela artikeln