Vattenfall – delårsrapport för januari-september 2017

Finansiell utveckling, januari-september 2017:
• Nettoomsättningen minskade med 5% till 96 839 MSEK (101 412)
• Det underliggande rörelseresultatet ökade till 16 012 (14 602)
• Rörelseresultatet uppgick till 12 626 MSEK (4 178)
• Periodens resultat uppgick till 6 690 MSEK (1 790)
• Elproduktionen uppgick till 92,2 TWh (86,3)

Finansiell utveckling, juli-september 2017:
• Nettoomsättningen minskade med 8% till 27 426 MSEK (29 746)
• Det underliggande rörelseresultatet ökade till 2 815 (2 602)
• Rörelseresultatet uppgick till 2 173 MSEK (2 251)
• Periodens resultat uppgick till 789 MSEK (787)
• Elproduktionen uppgick till 27,3 TWh (25,2)

Viktiga händelser, juli-september 2017:
• Tillväxt inom landbaserad vindkraft med investeringsbeslut för Wieringermeer (180 MW) och förvärv av ett angränsande projekt (115 MW)
• Förbättrad tillgänglighet inom kärnkraft och slutförande av årliga revisioner
• Lansering av ett effektiviseringsprogram för stabs- och stödfunktioner (med ett mål om kostnadsbesparingar på 2 miljarder SEK till 2020)
• Drivande i omställningen till elfordon genom EV100-initiativet
• Lansering av klimatvänliga energilösningar, InHouse (SE), Haus-Strom (DE) och leasing av solenergilösningar (DE, NL)

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på corporate.vattenfall.se.

Klockan 10.30, idag fredag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Stefan Dohler resultatet vid en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor. Presskonferensen direktsänds på corporate.vattenfall.se och kan även följas på telefon på telefonnummer 08 505 100 31.

För mer information, kontakta:
Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil: 070-261 30 84
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com
Facebook:   
facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:         twitter.com/Vattenfall_Se

Denna information är av sådan art att Vattenfall är skyldig att offentliggöra den i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (EU Market Abuse Regulation) och/eller svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen överlämnades till en av ovanstående personer anlitad nyhetsbyrå för publicering den 27 oktober 2017 klockan 09.00 CET.

Se även

Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg

Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad

Trots utmanande marknadsläge visar Vattenfalls delårsrapport för januari till september ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']