Vattenfall sparar två miljarder kronor för att möjliggöra investeringar

I den strategiska förändring som Vattenfall nu genomgår har ett behov av ökad effektivitet inom bolagets stabs- och stödfunktioner identifierats. Vattenfall har därför beslutat att genomföra ett program med ambitionen att minska kostnaderna för dessa funktioner med två miljarder kronor fram till 2020.

I ljuset av det snabbt föränderliga energilandskapet måste Vattenfall anpassa sig för att kunna behålla sin konkurrenskraft.

– Vattenfall har en tydlig strategisk inriktning och en förändringsplan som omfattar nödvändiga kostnadsminskningar för att frigöra kapital för framtida investeringar, säger Magnus Hall, vd och koncernchef för Vattenfall.

De förändringar som har genomförts de senaste åren innebär att Vattenfall har krympt avsevärt i storlek. Däremot har stabs- och stödfunktioner inte reducerats i samma utsträckning. Samtidigt är Vattenfall verksamt i ett snabbt föränderligt energilandskap. Därför har vi identifierat ett behov av kostnadsbesparingar och möjligheter till ökad flexibilitet inom detta område.

Hittills uttrycks sparmålet endast i pengar. Det är högst sannolikt att en reducerad personalstyrka kommer att utgöra en viktig del av lösningen. Däremot har inget mål ännu definierats uttryckt i antal arbetstillfällen. Vattenfall kommer att hantera de följdverkningar detta kan ha för medarbetarna på ett socialt ansvarsfullt sätt och i samråd med personalråd och fackföreningar. Redan pågående effektiviseringsprogram, som den sedan tidigare meddelade outsourcingen av vissa funktioner, är inräknade i detta mål.

– En slimmad och kostnadseffektiv organisation är en förutsättning för lönsam tillväxt för företaget. Den här typen av initiativ är därför en given del av vårt strategiska mål för att trygga en effektiv verksamhet, avslutar Magnus Hall, vd och koncernchef.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
 
Facebook:    facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:         twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Vattenfalls logotyp på fasaden till huvudkvarteret i Solna

Pressinbjudan till Vattenfalls årsstämma 2021

Vattenfall AB:s årsstämma äger rum onsdagen den 28 april klockan 09.30. På grund av den rådande situationen hänvisas allmänheten till att följa stämman via webcast på group.vattenfall.com/se...

Läs hela artikeln
Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']