Vattenfall utser ny mångfaldsansvarig

Tuomo Hatakka tar över ansvaret att som ”Diversity and Inclusion Officer” arbeta för mångfald och inkludering inom Vattenfall. Tuomo Hatakka har tillhört Vattenfalls koncernledning sedan 2005 och är idag ansvarig för affärsområdet Heat och chef för Vattenfall i Tyskland.

Tuomo Hatakka kliver in i sin nya roll den 1 juli. Han tar över efter Annika Viklund som innehaft uppdraget i två år.

– Jag är stolt att få efterträda Annika. Hon har tillsammans med sitt team lagt en mycket bra grund som jag nu tänker bygga vidare på. Sådana här frågor ligger mig varmt om hjärtat och jag kände mig hedrad när Magnus Hall bad mig att ta över, säger finskfödde Tuomo Hatakka.

För att skapa en vardag där mångfald och inkludering är normen utsåg Vattenfall för två år sen en speciell Diversity och Inclusion Officer.

– Mångfald och inkludering är inte ett mål i sig. I slutänden handlar det om att göra bättre affärer genom att ta tillvara på och göra det bästa av allas olika kunskaper och kompetenser, säger Vattenfalls koncernchef Magnus Hall.

– Att vi har personer med olika perspektiv på saker och ting skapar förutsättningar för att göra bättre affärer. Det innebär att söka efter olika infallsvinklar till de utmaningar vi ställs inför, att verkligen representera vår omvärld och att ha en bred urvalsbas av kandidater när vi behöver rekrytera. Jag tror också att det ger ett mer tolerant klimat på våra arbetsplatser och innebär en större arbetsglädje, säger Magnus Hall.

Förändra synen

Uppdraget som D&I Officer roterar mellan medlemmarna i koncernledningen och är på två år.

– Trots att mycket positivt genomförts finns mycket kvar att göra för att förändra synen på mångfald och inkludering inom Vattenfall. Vi bör åstadkomma en jämnare könsfördelning inom Vattenfall, inte minst inom BA Heat där vi behöver öka antalet kvinnliga chefer. Det är ett av de områden jag tänker prioritera under mina kommande två år, säger Tuomo Hatakka.

Hatakka vill också skapa en kultur där människor känner sig uppskattade och ges möjlighet utveckling, oberoende av till exempel ålder, religion, kön, sexuell läggning och utbildning.

– Jag har genom åren arbetat i många olika länder och kulturer där jag mött mångfald. Oavsett var jag befunnit mig, har jag alltid blivit väldigt imponerad över den talang som jag mött. Jag är fast övertygad om vikten av lika möjligheter. Alla borde verkligen få en fair chans att utveckla sig yrkesmässigt inom Vattenfall, säger Tuomo Hatakka.

 
Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Anna-Karin Stenberg

Anna-Karin Stenberg ny chef för Vattenfalls affärsområde Markets

Anna-Karin Stenberg har utsetts till ny Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets samt medlem i Vattenfalls koncernledning från och med den 1 januari 2021.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Kerstin Ahlfont, Christian Barthélémy och Ulrika Jardfelt

Utnämningar till Vattenfalls koncernledning

Tre nya medlemmar av Vattenfalls koncernledning har utsetts. Vattenfalls HR-direktör Kerstin Ahlfont utses till ny finansdirektör. Christian Barthélémy blir ny HR-direktör och Ulrika Jardfel...

Läs hela artikeln