Vattenfall Värme gör storaffär med GE Healthcare i Uppsala

Vattenfall har slutit ett omfattande avtal med GE Healthcare Life Sciences i Uppsala där GE väljer Vattenfall som leverantör av koldioxidneutral fjärrkyla. Ett komplement till den redan befintliga leveransen av fjärrvärme och ånga.

GE Healthcare har cirka 1.200 anställda i Uppsala och investerar 900 MSEK i Uppsala för att öka produktionskapaciteten. Detta kräver ett utökat behov av energi där Vattenfall nu kan komplettera dagens affärer med fjärrkyla. Avtalet löper på tio år med stigande volymer upp till 22 GWh årligen. I takt med att Vattenfalls leveranser ökar kommer GE Healthcare också att successivt minska sin egen kylaproduktion vilket bland annat betyder ett minskat uttag av grundvatten i Uppsala.

För Vattenfall Värme är avtalet en av de största affärerna hittills och innebär ett utökat samarbete med en av de viktigaste kunderna i Uppsala. Det är också en viktig del i Vattenfalls strävan att möjliggöra klimatsmarta lösningar.

- Överenskommelsen visar att vi har en efterfrågad produkt och att vi fortsätter vår utbyggnad av fjärrkyla i Uppsala. Utbyggnadstakten har varit hög de senaste åren och allt pekar på att  tillväxten fortsätter att öka. Att på det här sättet kunna erbjuda lösningar som betyder en minskad miljöbelastning och ökad resurseffektivitet är positivt och i linje med Vattenfalls övergripande ambitioner, säger Jenny Larsson, Chef Vattenfall Värme i Sverige.

Fjärrkyla är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ för att få kyla i tillverkningsprocessen. Fjärrkyla ger hög drift- och leveranssäkerhet samt bra komfort med lågt underhåll utan att behöva hantera köldmedier.

För att kunna säkra den stora leveransen av fjärrkyla till GE Healthcare och fortsätta växa  i Uppsala bygger Vattenfall en ny kylackumulatortank med en kapacitet på 40 MW. I affärsupplägget ingår också att bygga ny kulvert för leveransen till GE Healthcare.

Byggtiden för projektet beräknas vara 6-8 månader men Vattenfall kommer att börja leverera fjärrkyla redan fr o m 1 juli 2017 med en interim lösning.

För GE Healthcare betyder affären att man säkrar en stabil process och har en och samma leverantör av fjärrvärme, ånga och fjärrkyla vilket underlättar ett effektivt energisamarbete.

- Vi är nöjda med den här lösningen för vår verksamhet i Uppsala. Vår produktion kräver stora energiresurser och samarbetet med Vattenfall ger en trygg, leveranssäker och miljömässigt hållbar leverans, säger Bo Lundström, Platschef på GE Healthcare Life Sciences i Uppsala.

För ytterligare information kontakta:

Lars-Åke Linander, pressekreterare Vattenfall, 070-9826769

Adrian Berg von Linde, Chef Affärsutveckling Vattenfall Värme, 070-2467149

Saara Nordenström, pressekreterare  GE Healthcare Life Sciences, 07 386 81 286

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook:    facebook.com/vattenfallpressrum

Twitter:         twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Kraftvärmeverket Diemen

Vattenfall bygger Europas största ’vattenkokare’ i Amsterdam

Vattenfall har beviljats tillstånd och subvention för att bygga en 150 MW elpanna vid företagets kraftvärmeverk Diemen i Amsterdam.

Läs hela artikeln
Malin Wallenberg

Malin Wallenberg ny produktionschef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet

Malin Wallenberg har utsetts till produktionschef för Vattenfall Värme Sverige inom affärsområdet Heat.

Läs hela artikeln
Lovisa Fricot Norén

Lovisa Fricot Norén ny chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet

Lovisa Fricot Norén har utsetts till chef för Vattenfall Värme Sverige inom affärsområdet Heat. Hon kommer närmast från Tekniska verken i Linköping.

Läs hela artikeln