Gotlands Energi och Gotlands Elnät rekryterar ny vd

Jan Karlsson, vd på GEAB, lämnar sitt uppdrag för en ny position inom Vattenfall Eldistribution. Adrian Berg von Linde tillträder som t f vd i Gotlands Energi AB den 15 oktober. Samtidigt ansluter Kalle Blomberg som t f vd för Gotlands Elnät AB.
 

Adrian Berg von Linde, med många år i ledande positioner inom Vattenfalls värmeverksamhet, ersätter Jan Karlsson under rekryteringen av ny vd.

- Jan Karlsson har varit vd för Gotlands Energi och Gotlands Elnät sedan 2015. Han har med sin kompetens bidragit till utmärkta och viktiga insatser inom verksamheten. Jans kunnande inom elkraft har varit en stor tillgång både i den stora underhållssatsningen som Gotlands Elnät genomfört på förebyggande underhåll de senaste åren, samt i den ombyggnation Vattenfall Eldistribution gör av kontrollanläggningen i Ygne, säger Per Ljung, styrelseordförande för Gotlands Energi.

Jan Karlssons förordnande går ut vid årsskiftet och rekryteringen av ny vd för Gotlands Energi (GEAB) och Gotlands Elförsäljning pågår.

- Att tillsätta Adrian och Kalle som tillförordnade vd för bolagen från 15 oktober ger oss möjlighet att med stor omsorg slutföra den rekrytering som pågår till vd-rollen på GEAB samt starta upp en rekrytering till vd för Gotlands Elnät. Jag och styrelserna ser fram emot gott samarbete med både Adrian och Kalle, säger Per Ljung.

GEAB-koncernen omsätter cirka 750 Mkr och har 150 medarbetare och 40 000 kunder.

GEAB-koncernen, som förutom moderbolaget Gotlands Energi AB består av dotterbolagen Gotlands Elnät AB och Gotlands Elförsäljning AB, verkar inom Elnät, Elhandel, Fjärrvärme, Entreprenad och Bredband. Gotlands Energi AB har sitt huvudkontor i Visby på Gotland och är ett samägt energibolag mellan Vattenfall som äger 75 procent och Region Gotland som äger 25 procent.


För ytterligare information kontakta:

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Per Ljung, styrelseordförande i Gotlands Energi AB, 070-3124545

Isabel Enström, vice styrelseordförande i Gotlands Energi AB, 070-083 26 51

Se även

Anna-Karin Stenberg

Anna-Karin Stenberg ny chef för Vattenfalls affärsområde Markets

Anna-Karin Stenberg har utsetts till ny Senior Vice President och chef för affärsområdet Markets samt medlem i Vattenfalls koncernledning från och med den 1 januari 2021.

Läs hela artikeln
Anja Alemdar

Anja Alemdar ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs i Sverige

Anja Alemdar har anställts som ny chef för Vattenfalls Public & Regulatory Affairs (PRA) i Sverige.

Läs hela artikeln
Kerstin Ahlfont, Christian Barthélémy och Ulrika Jardfelt

Utnämningar till Vattenfalls koncernledning

Tre nya medlemmar av Vattenfalls koncernledning har utsetts. Vattenfalls HR-direktör Kerstin Ahlfont utses till ny finansdirektör. Christian Barthélémy blir ny HR-direktör och Ulrika Jardfel...

Läs hela artikeln