Investeringsrapport 2018: Fortsatt stora behov av satsningar i elnäten

Vattenfall Eldistribution ökar nu investeringarna i elnäten där behoven av förnyelse och utbyggnad fortfarande är stora. Elnätsbolagen måste ha förutsättningar för att investera i elnäten och upprätthålla den samhällskritiska infrastruktur som de är. Det konstaterar Vattenfall Eldistribution i en ny investeringsrapport för 2018.

Det pågår tusentals projekt runt om i Vattenfall Eldistributions elnät. Investeringstakten har höjts kraftigt och de närmaste fem åren investeras 20 miljarder kronor. Det motsvarar cirka 4 000 kronor per år och kund. Elnätet ska klara av dagens krav på tillförlitliga leveranser men också anpassas för samhällets växande behov av el. Det handlar om investeringar i alla delar av Vattenfall Eldistributions elnät, som vädersäkras och får högre kapacitet.

Etablering av elintensiv industri, befolkningstillväxt och energiomställningen ställer omfattande krav på elnätet, där det idag på flera håll råder kapacitetsbrist. I takt med att elberoendet blir större stiger också samhällets kostnader för eventuella avbrott. En samhällskritisk infrastruktur som elnätet måste vara väl underhållet och utbyggt, annars riskerar det att bli ett hinder för utveckling inom hela samhället.

– Vi vill vara ledande i arbetet med att skapa framtidens elnät och vill möjliggöra Sveriges utveckling och tillväxt. Omställningen till ett fossilfritt samhälle kostar. Om vi inte investerar i elnätet så ser vi en stor risk för att vi inte kan infria kundernas och samhällets förväntningar på att ansluta och leverera el på effektivast sätt. Elnätet är en möjliggörare för att uppnå fossilfrihet såväl som smarta lösningar till industri och privatkunder. Elnätet måste gå att lita på varenda dag, överallt, säger Annika Viklund, VD, Vattenfall Eldistribution.

Elnätsmarknaden är ett reglerat monopol och de olika regleringsmodeller som funnits genom årens lopp har inte gett förutsättningar för långsiktig planering.

– Byten av regleringsmodeller är utmanande för en verksamhet med lång planeringshorisont. Man bör se på avkastningen för elnätsverksamhet över ett decennium för att det ska ge relevans. Vi har fortfarande omfattande investeringar framför oss, säger Annika Viklund.

Vattenfall Eldistribution släpper för första gången sin investeringsrapport som syftar till att ge en bild av de investeringsprojekt som pågår i företagets elnät. Under 2018 planeras investeringar för cirka 4 miljarder kronor för att förbättra elleveranserna med hjälp av underhåll, vädersäkring och modernisering.

Läs investeringsrapporten här

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

 

Se även

Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Landsväg med distributionsledningar på ena sidan och skog på andra sidan

Vattenfall deltar i unikt test av elnätet vid snabbladdning av elfordon

Vattenfall och Luleå tekniska universitet har i samarbete med biltestorganisationen SPGA genomfört ett ’stresstest’ av hur snabbladdare påverkar elnätet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']