Lindvalls Kaffe i Uppsala säljer och köper värme i energisamarbete med Vattenfall

Lindvalls Kaffe och Vattenfall har tecknat ett avtal om energisamarbete som omfattar kafferosteriet i Uppsala. Den överskottsvärme som rosteriet producerar, som hittills skulle gått till spillo, återvinns och levereras till Vattenfall för en hållbar användning i fjärrvärmenätet.

Genom energisamarbetet säljer Lindvalls Kaffe återvunnen överskottsvärme till Vattenfall för användning i fjärrvärmenätet men tecknar samtidigt ett fjärrvärmeavtal med Vattenfall Värme när rosteriet ej är i drift. En såväl ekonomisk som miljömässigt bra affär.

Överskottsenergin från kafferosteriet beräknas årligen försörja fjärrvärmenätet med 500 MWh. Det innebär en minskad koldioxidbelastning med runt 100 ton årligen. För att trygga värmeleveransen när produktionen är låg köper Lindvalls Kaffe 250 MWh/år fjärrvärme av Vattenfall och tar samtidigt bort sin oljeeldade panna.

─ Energieffektivisering är central i vårt hållbarhetsarbete och ger samhällsnytta i stort. Därför känns det väldigt bra att tillsammans med Vattenfall säkerställa att den överskottsenergi som produceras på anläggningen återvinns och kommer till nytta samtidigt som vi ställer av oljepannan, säger Ulf Lindvall, VD på Lindvalls Kaffe.

För Vattenfall är samarbetet det första i sitt slag i Uppsala. SamEnergi är en standardiserad och produktbaserad affärsmodell för inköp av småskalig överskottsvärme från lokala leverantörer anslutna till Vattenfalls fjärrvärmenät. En energismart bekymmersfri möjlighet att få betalt för sin återvunna överskottsvärme i stället för att elda för kråkorna.

─ Vi kan genom vårt projekt SamEnergi enklare och mer standardiserat ta tillvara på småskalig överskottsvärme. Avtalet med Lindvalls Kaffe är vår första affär i Uppsala och vi glada över att få göra den tillsammans med Lindvalls Kaffe, som precis som Vattenfall delar synen på energieffektivisering, miljöhänsyn och ett hållbart produktionssätt, säger Jenny Larsson, chef Vattenfall Värme Sverige.

För ytterligare information kontakta:

Ulf Lindvall, VD Lindvalls Kaffe, mobil: 018-480 20 04

Lars-Åke Linander, pressekreterare Vattenfall, telefon 070-982 67 69

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum

Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Idbäcksverket

Vattenfall och Oxelö Energi säkrar långsiktig fjärrvärme för Oxelösund

Enligt avtalet ansluts fjärrvärmenätet i Oxelösund till Vattenfalls kraftvärmeverk Idbäcksverket i Nyköping.

Läs hela artikeln
Så här kommer Waalkwartier-området att se ut.

Innovativ kombination av jordvärme och fjärrvärme i Holland

I holländska Nijmegen får 300 lägenheter värme och kyla från jordvärmepumpar som kombineras med den befintliga fjärrvärmen,

Läs hela artikeln
Container med datacenter

Vattenfall startar pilotprojekt för hållbart datacenter vid värmeverket i Jordbro

Vattenfall och dataföretaget Cloud&Heat Technologies har inlett ett partnerskap med ett gemensamt pilotprojekt för att leverera fossilfri, kraftfull datorkapacitet.

Läs hela artikeln