Två flickor på klippor vid havet. Foto: Felix Odell

Vattenfall – delårsrapport januari-mars 2018

Finansiell utveckling, januari-mars 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 11% till 44 328 MSEK (40 112)
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 9 359 MSEK (8 408)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6 975 MSEK (6 091)
 • Periodens resultat uppgick till 4 158 MSEK (3 829)
 • Årsstämman beslutade om en utdelning på 2 000 MSEK, för räkenskapsåret 2017

Viktiga händelser, januari-mars 2018

 • Högre total elproduktion som en följd av ökad vattenkraftproduktion
 • Stark utveckling inom försäljningsverksamheten
 • Minskad produktion och lägre marginaler för kol- och gaseldad kraftproduktion
 • Vinnande bud för den första havsbaserade vindkraftsparken utan statligt stöd, Hollandse Kust Zuid i Nederländerna
 • Installation av ett vindkraftverk i Aberdeen med världens största turbinkapacitet och innovativa fundament
 • Stabil leveranssäkerhet till följd av förebyggande underhåll och investeringar i näten

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på corporate.vattenfall.se.

Klockan 09.30 idag torsdag presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-mars 2018 vid en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor. Gunnar Groebler, chef för affärsområdet Wind, kommer även att presentera projektet Hollandse Kust Zuid, världens första havsbaserade vindkraftspark utan statligt stöd, som Vattenfall nyligen vunnit kontraktet till att bygga i Nederländerna.

Presskonferensen direktsänds på corporate.vattenfall.se och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:
Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil: 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg

Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad

Trots utmanande marknadsläge visar Vattenfalls delårsrapport för januari till september ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']