Två flickor på klippor vid havet. Foto: Felix Odell

Vattenfall – delårsrapport januari-mars 2018

Finansiell utveckling, januari-mars 2018

 • Nettoomsättningen ökade med 11% till 44 328 MSEK (40 112)
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 9 359 MSEK (8 408)
 • Rörelseresultatet uppgick till 6 975 MSEK (6 091)
 • Periodens resultat uppgick till 4 158 MSEK (3 829)
 • Årsstämman beslutade om en utdelning på 2 000 MSEK, för räkenskapsåret 2017

Viktiga händelser, januari-mars 2018

 • Högre total elproduktion som en följd av ökad vattenkraftproduktion
 • Stark utveckling inom försäljningsverksamheten
 • Minskad produktion och lägre marginaler för kol- och gaseldad kraftproduktion
 • Vinnande bud för den första havsbaserade vindkraftsparken utan statligt stöd, Hollandse Kust Zuid i Nederländerna
 • Installation av ett vindkraftverk i Aberdeen med världens största turbinkapacitet och innovativa fundament
 • Stabil leveranssäkerhet till följd av förebyggande underhåll och investeringar i näten

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på corporate.vattenfall.se.

Klockan 09.30 idag torsdag presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-mars 2018 vid en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor. Gunnar Groebler, chef för affärsområdet Wind, kommer även att presentera projektet Hollandse Kust Zuid, världens första havsbaserade vindkraftspark utan statligt stöd, som Vattenfall nyligen vunnit kontraktet till att bygga i Nederländerna.

Presskonferensen direktsänds på corporate.vattenfall.se och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2018 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:
Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil: 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']