Vattenfall går in på den franska privatkundsmarknaden

Med start den 1 oktober 2018 kommer Vattenfall att börja erbjuda privatkunder i Frankrike klimatsmart energi som ska hjälpa dem att minska beroendet av fossila bränslen.

Vattenfall har funnits i Frankrike sedan år 2000 och levererar i dagsläget energi till över 4 000 företagskunder. Vattenfall har tidigare i år tillkännagett att företaget deltar i upphandlingen av havsbaserad vindkraft utanför Dunkerque.

– Frankrike är en intressant marknad. Vattenfalls ambitioner här passar bra med vår strategi om att bli fossilfria inom en generation och erbjuda klimatsmarta lösningar till kunderna, Jag tror de franska hushållen ser det som något positivt, säger Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall.

Vattenfall kommer att erbjuda el och gas för privatkunder och för de franska företagskunderna erbjuder Vattenfall redan förnybar energi med ursprungsgaranti (GO, Guarantees of Origin*).

– Alla delar för att säkerställa en lyckad lansering finns på plats. För det första finns vårt konkurrenskraftiga erbjudande med ett unikt miljöåtagande på plats och detta i kombination med en kunnig kundtjänst och smarta digitala lösningar. För det andra handlar det om en marknad där 80 procent av privatkunderna fortfarande handlar energi enligt en reglerad taxa. Detta skapar potential för ett elbolag som Vattenfall, säger Henri Reboullet, vd för Vattenfall Energies S.A.

* Ursprungsgaranti – (Guarantee of origin,GO) är ett elektroniskt dokument vars enda funktion är att tillhandahålla bevis till slutkund på att en given kvantitet energi producerats av förnybara energikällor.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var femte uppger att de har ett fossilfritt elavtal idag.

Läs hela artikeln
Vattenfalls huvudkontor i Solna

Vattenfall säljer privatkundsverksamheten i Storbritannien

Vattenfall har beslutat att sälja sin brittiska försäljningsverksamhet av el och gas mot privatkunder i bolaget iSupplyEnergy till det franska energiföretaget EDF.

Läs hela artikeln
Ett tåg på väg över en bro. Foto: Bane NOR/Terje Walle

Vattenfall och Bane NOR tecknar avtal om elprissäkring

Vattenfall och Bane NOR, ett statligt norskt företag som ansvarar för landets järnvägsinfrastruktur, har tecknat ett femårigt avtal som prissäkrar delar av Bane NOR:s elförbrukning i Norge.

Läs hela artikeln