Soluppgång vid en sandstrand

Vattenfalls delårsrapport för januari-juni 2018

Vattenfall redovisar idag resultatet för det andra kvartalet och det första halvåret 2018.

Finansiell utveckling, januari–juni
• Nettoomsättningen ökade med 10% (6% exklusive valutaeffekter) till 76 286 MSEK (69 418)
• Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 13 129 MSEK (13 234)
• Rörelseresultatet uppgick till 9 750 MSEK (10 490)
• Periodens resultat uppgick till 7 125 MSEK (5 926)

Finansiell utveckling, april–juni
• Nettoomsättningen ökade med 9% (4% exklusive valutaeffekter) till 31 959 MSEK (29 306)
• Det underliggande rörelseresultatet minskade till 3 770 MSEK (4 826)
• Rörelseresultatet uppgick till 2 775 MSEK (4 399)
• Periodens resultat uppgick till 2 967 MSEK (2 097)

Viktiga händelser, april-juni
• Högre elproduktion som en följd av ökad vattenkraftproduktion.
• Påbörjad byggnation av en av Sveriges största vindkraftsparker, Blakliden/Fäbodberget (353 MW).
• Planerad förtida stängning senast 2024 av kolkraftverket Hemweg 8 i Nederländerna för minskade koldioxidutsläpp.
• Avtal med Facebook om leverans av förnybar el och kraftbalansering.
• Fortsatt tillväxt inom laddlösningar för elbilar med nya samarbeten samt expansion av laddnätverket InCharge.
• Ökad investeringstakt i elnäten där behoven av förnyelse och utbyggnad fortfarande är stora.

Delårsrapporten och presentationsbilderna finns tillgängliga på corporate.vattenfall.se.

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg presenterar resultatet vid en direktsänd audiocast för media och analytiker idag klockan 09.30. Presentationen och den efterföljande frågestunden hålls på engelska.

Webblänk: Audiocast - Vattenfalls delårsrapport januari-juni 2018

Det går även att delta via telefon, på telefonnummer 08-505 100 31.

För mer information:

Markus Friberg, Head of Media Relations, 070-261 30 84

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations,072-226 40 51

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 klockan 08.00 CEST.

Se även

Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Vattenfalls logotyp utanför ingången till huvudkontoret

Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-september 2020 den 27 oktober

Vattenfalls delårsrapport för januari-september 2020 publiceras tisdagen den 27 oktober klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se

Läs hela artikeln
Flaggor som vajar på Vattenfalls huvudkontor

Första halvåret 2020: Svåra marknadsförhållanden men stabil verksamhet

Vattenfalls rapport för årets andra kvartal visar på stabil verksamhet under den pågående pandemin. Samtidigt är marknadssituationen utmanande och nedskrivningar leder till negativt resultat...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']