Hedlandskap

Vattenfalls delårsrapport för januari-september 2018

Vattenfall redovisar idag resultatet för det tredje kvartalet och årets första nio månader 2018.

Finansiell utveckling, januari–september 2018
• Nettoomsättningen ökade med 12% (7% exklusive valutaeffekter) till 108 776 MSEK (96 772)
• Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 15 256 MSEK (15 991)
• Rörelseresultatet uppgick till 13 430 MSEK (12 605)
• Periodens resultat uppgick till 8 907 MSEK (6 675)

Finansiell utveckling, juli–september 2018
• Nettoomsättningen ökade med 19% (12% exklusive valutaeffekter) till 32 489 MSEK (27 354)
• Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 2 127 MSEK (2 757)
• Rörelseresultatet uppgick till 3 680 MSEK (2 115)
• Periodens resultat uppgick till 1 782 MSEK (749)

Viktiga händelser, juli–september 2018
• Ökad elproduktion som en följd av högre tillgänglighet inom kärnkraften.
• Invigning av European Offshore Wind Deployment Centre (97 MW) i Aberdeen, Skottland.
• Elhandelsavtal med Novo Nordisk och Novozymes om leverans av förnybar el från
  vindkraftsparken Kriegers Flak.
• Energiköpsavtal om köp av förnybar el och kraftbalansering för Aquila Capitals vindkraftspark
  Kråktorpet i Sverige.
• Nya partnerskap för laddlösningar i Nederländerna och Sverige.
• Halvering av koldioxidutsläpp i Berlin tre år tidigare än utlovat.
• Beslut från regeringen om ny lagstiftning kring elnätsföretagens intäktsramar från år 2020.

Delårsrapporten och presentationsbilderna finns tillgängliga på corporate.vattenfall.se.

Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg presenterar
resultatet vid en press- och analytikerkonferens som direktsänds online idag klockan 09.30.
Presentationen och den efterföljande frågestunden hålls på engelska.

Webblänk: Webcast – Vattenfalls delårsrapport januari-september 2018

Det går även att delta via telefon på telefonnummer: 08-505 100 31

För ytterligare information kontakta:
Markus Friberg, Head of Media Relations, 070-261 30 84
Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, 072-226 40 51
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 30 oktober 2018 klockan 08.00 CET.

Se även

Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg

Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad

Trots utmanande marknadsläge visar Vattenfalls delårsrapport för januari till september ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']