Omfattande arbete och stora kostnader efter Alfrida

Stormen Alfrida fick stora konsekvenser och ett omfattande efterarbete, både i fält och med avbrottsersättningar och skadeståndsanspråk, kommer att fortgå året ut. Kostnaden efter stormen uppgår för Vattenfall till 850 miljoner kronor under första kvartalet.

Under stormen Alfrida som drog fram med upp till 38 m/sek natten till den 2 januari i år, blev 100 000 hushåll strömlösa varav 63 000 i Vattenfall Eldistributions elnätsområden i framförallt Bergslagen, Roslagen, Uppland, Stockholmsområdet och ned till Nordöstra Götaland. Stora delar av Vattenfalls ledningsnät revs ned till marken av tusentals nedblåsta träd och ett flertal transformatorstationer krossades. Det riskfyllda felavhjälpningsarbetet hade högsta fokus på säkerheten.

− Många av våra kunder drabbades väldigt hårt av stormen och upplevde långa strömavbrott. Vi är samtidigt tacksamma, över att vi under drygt tre veckors intensivt felavhjälpningsarbete, med som mest cirka 560 personer i arbete samtidigt, inte råkade ut för några allvarliga olyckstillbud, säger Annika Viklund, vd, Vattenfall Eldistribution AB.

− Under de inledande reparationerna kunde vi snabbt konstatera att stora delar av elnätet måste återuppbyggas från grunden. I samband med det arbete som nu pågår utvärderar vi vilka ledningar som är lämpliga att gräva ned och hur vi i övrigt kan förbättra elnätet i de drabbade områdena, säger Annika Viklund.

De totala kostnaderna för stormen Alfrida uppgår till 850 miljoner kronor varav hälften avser avbrottsersättning till kunder och hälften kostnader för reparationsarbeten. Arbetet med att utreda och säkerställa avbrottstider och skadeståndskrav för enskilda kunder pågår fortfarande och är prioriterat.

− Vi jobbar metodiskt och så skyndsamt vi kan för att alla drabbade kunder ska få sin rätt till kompensation prövad och utbetald. Vår bedömning är att avbrottsersättningen till följd av Alfrida kommer att börja betalas ut från och med juni, säger Annika Viklund.

Utbetalning av avbrottsersättningen sker automatiskt som ett avdrag på elnätsfakturan. Skadeståndsanspråk som överstiger avbrottsersättningen bedöms alla enskilt. Utbetalningar görs utifrån tydliga bedömningskriterier där alla kunder behandlas lika.

www.vattenfalleldistribution.se finns aktuell information gällande avbrottsersättningar samt när och hur ersättning betalas ut.

För ytterligare information kontakta:
Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com.

Se även

Medarbetare på Stromnetz Berlin vid sin bil intill Brandenburger Tor

Vattenfall erbjuder delstaten Berlin att köpa elnätet

Vattenfall har erbjudit delstaten Berlin att köpa samtliga aktier i bolaget Stromnetz Berlin GmbH som driver elnätet i staden. Detta kan avsluta åratal av rättstvister om tillståndet att bed...

Läs hela artikeln
Landsväg med distributionsledningar på ena sidan och skog på andra sidan

Vattenfall deltar i unikt test av elnätet vid snabbladdning av elfordon

Vattenfall och Luleå tekniska universitet har i samarbete med biltestorganisationen SPGA genomfört ett ’stresstest’ av hur snabbladdare påverkar elnätet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Jättebatteriet vid Bolidens smältverk i Landskrona har en kapacitet på 1 MWh

Jättebatteri som stärker elnätet i Landskrona på plats

Forskningsprojekt vid Bolidens smältverk i Landskrona ska sänka kostnaderna och samtidigt stärka upp lokalnätet.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']