Vattenfall får inte förlängt uppdrag att driva elnätet i Berlin

Staden Berlin meddelade idag att stadens egna energibolag Berlin Energie tilldelas koncessionen för elnätet i Berlin. Vattenfall har genom dotterbolaget Stromnetz Berlin GmbH, och tidigare Bewag, haft koncessionsrättigheten i mer än 20 år och fick nyligen utvärderingen ”supereffektiv” av den statliga myndigheten Bundesnetzagentur.

Vattenfall har fört en dialog med staden Berlin om hur elnätsverksamheten ska drivas vidare och beklagar nu att staden beslutat tilldela sitt egna energibolag den nya koncessionen.

- Vi har länge och framgångsrikt drivit elnätet i Berlin och är givetvis besvikna över stadens beslut. Vi har visat att vi har erfarenhet och kompetens att driva elnätet på ett effektivt sätt och hade hoppats på att få fortsätta driva verksamheten såsom idag eller i ett samägt partnerskap med staden Berlin, säger Vattenfalls VD Magnus Hall.

Magnus Hall betonar att Berlin och Tyskland även framöver kommer att vara en viktig marknad för Vattenfall.

- Vi ser generellt en mycket positiv utveckling i Tyskland med en betydande kundtillväxt till omkring 3,6 miljoner el- och gaskunder på den tyska marknaden. Vi vill fortsätta bidra till den tyska energiomställningen och ser tillväxtmöjligheter inom bland annat decentraliserade energilösningar, förnybar el- och värmeproduktion och elektrifiering av transportsektorn, säger Magnus Hall.

Stromnetz Berlin driver idag elnätet i Berlin som bland annat omfattar omkring 35 000 kilometer distributionsnät och drygt 2,3 miljoner nätkunder.

- Vi har kontinuerligt utvecklat och investerat i Berlins elnät för att möta framtidens utmaningar i den tyska energiomställningen. Vi fick nyligen kvitto på vår förmåga att driva verksamheten genom att den statliga tillsynsmyndigheten klassade vår verksamhet som ”supereffektiv”, säger Annika Viklund, chef för Vattenfalls affärsområde Distribution.

- Vi beklagar givetvis staden Berlins beslut och kommer att noga granska motiveringen av detta innan vi bestämmer oss för hur vi ska agera framöver, säger Annika Viklund.

Fakta 
Vattenfall äger och driver idag elnätet i Berlin genom det helägda dotterbolaget Stromnetz Berlin GmbH. Stromnetz Berlin GmbH har totalt omkring 1 200 medarbetare. Vattenfall i Tyskland har ca 6 800 medarbetare.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Se även

Mobilt batterilager ute i fält

Mobilt batterilager stöttar i elektrifieringen av byggarbetsplatser

En fjärdedel av koldioxidutsläppen i Sverige är kopplade till byggbranschen. Ett mobilt batterilager har i ett test ersatt dieselgeneratorer vid en av NCC:s byggarbetsplatser i Örebro.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Vy över Sauda i Norge, med Eramet anläggning i förgrunden
Bruno Détante

Vattenfall i samarbete med Eramet Norway för att stötta det norska elnätet

Genom ett samarbete mellan Vattenfall, Sympower och Statnett har ferrolegeringsföretaget Eramet Norway fått tillgång till FFR (Fast Frequency Reserve) fr.o.m. maj till oktober 2021.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Arholma i Stockholms skärgård

Mikronät på ö i Stockholms skärgård ökar tillgängligheten i elnätet

I ett pilotprojekt på ön Arholma i Stockholms skärgård, testar Vattenfall Eldistribution ett mikronät som kan försörja ön med lokalproducerad förnybar el.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']