Vattenfall ger ut grön obligation på 500 miljoner EUR

I linje med bolagets satsningar på fossilfri energi och klimatsmarta lösningar har Vattenfall för första gången emitterat en grön obligation. Beloppet på emissionen uppgår till 500 miljoner EUR med en löptid på 7 år. Obligationen är den första internationella obligationen under ett EMTN-program under svensk lag, listat på Nasdaq Stockholm.   

Vattenfall har emitterat en senior icke säkerställd grön obligation och ger på så vis investerare möjligheten att stödja omställningen av energisystemet och bolagets vision om en fossilfri framtid. Emissionsintäkterna är öronmärkta för projekt definierade i Vattenfalls ramverk för gröna obligationer med fyra kategorier: förnybar energi och relaterad infrastruktur, energieffektivitet, elektrifiering av transporter och värme, samt industriprojekt. Ramverket har granskats av Cicero och fått det högsta betyget, Dark Green. Emissionen genomfördes med Citi, Deutsche Bank, Nordea och SEB som joint bookrunners.

Vattenfalls finansdirektör Anna Borg kommenterar det starka intresset för obligationen: ”Vi har märkt av ett mycket starkt intresse för vår första gröna obligation bland europeiska placerare. Det är glädjande att se hur många som har valt att delta i vårt obligationserbjudande och valt att bidra till vår vision om ett fossilfritt liv inom en generation.” 

Likviddagen äger rum den 24 juni 2019.

Faktaruta: grön obligation.

Storlek: EUR 500 million
Marginal: ms+55 bps
Avkastning: 0,553%
Kupong: 0,500%
Pris: 99,637%
Listning: Nasdaq Stockholm
Dokumentation: EMTN
Lag: Svensk lag

För ytterligare information kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Henrik Svensson, pressekreterare, mobil 070-271 11 32

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020: ”Framsteg för klimatet – det händer här och nu”

Vattenfalls Års- och Hållbarhetsredovisning 2020 är nu publicerad. Rapporten beskriver ett år med en ökad takt i energiomställningen trots ett tufft och exceptionellt marknadsläge.

Läs hela artikeln

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']