Mätinstrument och rör i fjärrvärmeverk i Nederländerna

Vattenfall investerar i utbyggnad av fossilfri fjärrvärme i Amsterdam

Vattenfall tar ett viktigt steg mot fossilfri fjärrvärme i Amsterdam. Tillsammans med avfallshanteringsföretaget AEB Amsterdam startas nu ett projekt för att bygga ihop och utveckla olika delar av fjärrvärmenätet i Amsterdam. Detta är en möjlighet att med hjälp av fjärrvärme öka takten i stadens omställning till uppvärmning utan naturgas.

Det nu inledda fjärrvärmeprojektet är en del av ett samarbete mellan Vattenfall och AEB Amsterdam som omfattar investeringar på 400 miljoner euro i fjärrvärme i Amsterdam fram till 2022.

– Vattenfall vill göra det möjligt att leva ett fossilfritt liv inom en generation. Därför vill vi gå över till fossilfria bränslen i fjärrvärmen och göra den helt koldioxidfri fram till 2040. Genom den nya rörledningen kan vi även använda mer överskottsvärme från AEB Amsterdam i stadens bostäder. Vattenfall använder redan olika hållbara bränslen i sitt fjärrvärmenät och genom att nu koppla ihop de två fjärrvärmenäten kan vi öka användningen av hållbara bränslen och göra den tillgängliga i hela staden, säger Alexander van Ofwegen, chef för Vattenfalls värmeverksamhet i Nederländerna.

Tillväxt i staden

Invånarna i Amsterdam får idag fjärrvärme från två olika källor: Vattenfalls värmekraftverk Diemen och AEB Amsterdam. Områdena New West och Zuider Amstel förväntas växa med ungefär 20 000 bostäder till 2025 och kommer nu att kopplas ihop med hjälp av en 3,8 kilometer lång rörledning. Det ska leda till ett mer tillförlitligt värmesystem som ska kunna garantera invånarnas framtida värmebehov.

Fakta: 

Utöver att koppla ihop de två fjärrvärmenäten kommer ett värmelager som kan lagra 3600 kubikmeter varmvatten att byggas. Det gör det möjligt att leverera mer värme från AEB Amsterdam till det befintliga nätet. Ett extra värmeverk kommer även att byggas på samma plats för att kunna garantera säker värmeleverans även under årets kallaste dagar. Byggnationen av rörledningen startar i mars 2019. Det extra värmeverket och värmelagret börjar byggas i juli 2019.

For ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 5010, press@vattenfall.com

Se även

Lovisa Fricot Norén

Lovisa Fricot Norén ny chef för Vattenfalls svenska värmeverksamhet

Lovisa Fricot Norén har utsetts till chef för Vattenfall Värme Sverige inom affärsområdet Heat. Hon kommer närmast från Tekniska verken i Linköping.

Läs hela artikeln
Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala

Säkert värmeverksbygge i Uppsala: 500 000 timmar utan olyckor

En halv miljon arbetstimmar utan allvarliga incidenter. Säkerhetsarbetet kring bygget av Carpe Futurum, Vattenfall Värmes nya biobränsleverk i Uppsala, har gett resultat.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Illustration: Smart City, District Heating

Värme till Amsterdam: varje värmekälla behövs

Vattenfalls största värmenät i Nederländerna finns i Amsterdamregionen. Den dominerande värmekällan i dagsläget är gas. För att ersätta den behövs alla tillgängliga fossilfria värmekällor.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']