Frusen sjö

Vattenfalls bokslutskommuniké för 2018

Vattenfall redovisar idag resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2018.

Finansiell utveckling, januari–december 2018
• Nettoomsättningen ökade med 16% (11% exklusive valutaeffekter) till 156 824 MSEK (135 114)
• Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 19 883 MSEK (23 203)
• Rörelseresultatet uppgick till 17 619 MSEK (18 524)
• Årets resultat uppgick till 12 007 MSEK (9 484)
• Styrelsen föreslår en utdelning om 2 000 MSEK, motsvarande 20% av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare

Finansiell utveckling, oktober–december 2018 
• Nettoomsättningen ökade med 25% (21% exklusive valutaeffekter) till 48 048 MSEK (38 342)
• Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 627 MSEK (7 213)
• Rörelseresultatet uppgick till 4 189 MSEK (5 920)
• Periodens resultat uppgick till 3 100 MSEK (2 811)

Viktiga händelser, januari–december 2018
• Produktionsrekord för kärnkraften
• Hamburg Stad använder sin option för att köpa tillbaka Vattenfalls andel i fjärrvärmesystemet
• Investeringsprogram om 3,5 miljarder SEK i Uppsalas värmeverksamhet
• Fortsatt kundtillväxt, främst driven av den tyska marknaden
• Rekordstora satsningar på elnäten under 2018, men ny svensk lagstiftning påverkar framtida investeringar
• Viktiga framsteg inom förnybar energi med ny installerad kapacitet och fortsatt framdrift för investeringsprojekt, exempelvis färdigställande av Aberdeen Bay (97 MW) och vinnande bud för Hollandse Kust Zuid 1 & 2 (~700 MW)

Bokslutskommunikén och presentationsbilderna finns tillgängliga på corporate.vattenfall.se.

Vattenfalls VD och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg presenterar resultatet vid en press- och analytikerkonferens som direktsänds online idag klockan 09.30.
Presentationen och den efterföljande frågestunden hålls på engelska.

Webblänk: Webcast – Vattenfalls bokslutskommuniké 2018

Det går även att delta via telefon på telefonnummer: 08-505 100 31

För ytterligare information kontakta:
Markus Friberg, Head of Media Relations, 070-261 30 84
Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, 072-226 40 51
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7 februari 2019 klockan 08.00 CET.

Se även

Vattenfalls logotyp i receptionen på huvudkontoret

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Vattenfall tecknar kreditfacilitet på 2 miljarder euro med koppling till hållbarhetsresultat

Läs hela artikeln
Koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg

Delårsrapport: Positiv utveckling i en turbulent marknad

Trots utmanande marknadsläge visar Vattenfalls delårsrapport för januari till september ett något förbättrat resultat från den underliggande verksamheten.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']