Förnybar energi från Vattenfall dygnet runt till Microsofts svenska datacenter

Vattenfall och Microsoft Sverige lanserade ”24/7 Matching solution” som ett pilotprojekt förra året. Lösningen, som används för att mäta användningen av förnybar el per timme, kommer nu att användas i Microsofts tre nya datahallar i Sverige. Vattenfall ska även leverera EPD-märkt el* från vind- och vattenkraft till datacentren med början 2021.

Microsoft Corporation har satt som mål att senast 2025 ha 100 procent förnybar energi till alla  sina byggnader och datacenter. Vattenfall har en tydlig strategi om att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation. Som stöd för att Microsoft ska nå sitt mål i Sverige kommer all energi som används i deras anläggningar att matchas 24/7.

– Det är spännande att se hur 24/7 Matching solution har utvecklats från det inledande pilotprojektet för ett år sedan till en fullt fungerande lösning idag. Att nu även ha elavtalet på plats, med 100 procent vind- och vattenkraft, gör att vi verkligen kan bidra till Microsofts målsättning i Sverige. Förnybar energi, digitala lösningar och tekniker är viktiga för att göra det möjligt att leva fossilfritt, säger Andreas Regnell, chef för Strategic Development på Vattenfall.

– Att Microsoft Sverige väljer att använda 24/7 Matching solution för sina svenska datacenter visar verkligen deras höga klimatambitioner, tillägger han.

De nya datacentren ligger i Gävle, Staffanstorp och Sandviken. Microsoft arbetar löpande med att göra sina byggnader och datacenter mer energieffektiva och hållbara.

– Under arbetets gång har vi märkt att innovation kring hur vi följer och hanterar vår energianvändning är viktig för att vi ska kunna nå vårt mål. Microsofts nya datacenter i Sverige kommer att höra till världens bästa när det gäller hållbarhet, både vad gäller konstruktion och drift. Dessutom kommer de att certifieras som avfallsneutrala. Våra planer att bygga datacenter i Sverige, en del av Microsofts investeringar i landet som syftar till att påskynda innovation och digital omställning, är viktiga för att hjälpa lokal innovation och tillväxt. Samarbetet med Vattenfall kring 24/7 Matching solution i Sverige har verkligen fungerat bra och har stor framtidspotential, säger Noelle Walsh, Corporate Vice-President, Cloud Operations + Innovation, Microsoft.

24/7 Matching solution i korthet: Lösningen bygger på Microsofts Azure IoT Central-plattform som kopplar ihop data från energiproduktion som vind- och vattenkraft från Vattenfall med data från smarta elmätare som mäter förbrukningen i realtid. Det ger en transparens som ökar förståelsen för hur energin används och påverkar klimatet.

Mer information:
24/7 Matching solution på webben och video  
*Mer om miljödeklarationen EPD (Environmental Product Declaration)

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com
Andreas Wingren, presskontakt på Microsoft Sverige, 08-410 455 56,
swedenpress@microsoft.com

Se även

Bilder från Microsofts kontor i Stockholm och Vattenfalls reception på huvudkontoret i Solna

Förnybar el per timme – unik lösning från Vattenfall och Microsoft

Vattenfall och Microsoft har tillsammans utvecklat en unik lösning, 24/7-matchning, som ger kunderna en ny nivå av transparens gällande sin energianvändning.

Läs hela artikeln
Microsofts logotyp

Vattenfall och Microsoft samarbetar för hållbara datacenter i Sverige

Vattenfall och Microsoft har inlett ett samarbete för att förse nya datacenter i Sverige med förnybar el och avsevärt minska de totala koldioxidutsläppen från de nya anläggningarna.

Läs hela artikeln
Vattenfall Logo

Vattenfall tecknar stort leveransavtal för vindkraft till Microsoft

Vattenfall har slutit ett tioårigt leveransavtal med Microsoft att förse företagets internationella datacenter i Nederländerna med energi från vindkraft.

Läs hela artikeln