En stadsvy - Amsterdam.

Vattenfall – bokslutskommuniké 2019

Finansiell utveckling, januari-december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 9% (7% exklusive valutaeffekter) till 166 360 MSEK (152 091).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade med 26% till 25 095 MSEK (19 883).
 • Rörelseresultatet ökade med 26% till 22 141 MSEK (17 619).
 • Periodens resultat ökade med 24% till 14 861 MSEK (12 007).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 7 245 MSEK, motsvarande 55% av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare.

Finansiell utveckling, oktober-december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 3% (1% exklusive valutaeffekter) till 46 179 MSEK (45 020).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade med 77% till 8 207 MSEK (4 627).
 • Rörelseresultatet minskade med 42%  till 2 427 MSEK (4 189).
 • Periodens resultat minskade med 84% till 488 MSEK (3 100).

Viktiga händelser, januari-december 2019

 • Fortsatt kundtillväxt, i synnerhet i Tyskland.
 • Tillväxt inom havsbaserad vindkraft med invigning av Horns Rev 3 (407 MW) i Danmark och vinnande bud för Hollandse Kust Zuid 3&4 (~750 MW) i Nederländerna.
 • Permanent stängning av Ringhals 2.
 • Förvärv av försäljningsbolaget DELTA Energie i Nederländerna.    
 • Stängning av de koleldade kraftverken Hemweg 8 i Amsterdam och Reuter C i Berlin.   
 • Överlåtelse av fjärrvärmeverksamheten i Hamburg.
 • Omfattande reparationsarbete av elnät i Sverige efter stormen Alfrida.
 • Sänkta intäktsramar för distributionsverksamhet i Sverige under perioden 2020-2023.   
 • Nya mål för minskade koldioxidutsläpp godkända av Science Based Targets initiative.

Bokslutskommunikén i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se.

Klockan 09.30 idag, onsdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-december 2019 vid en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor.

Presskonferensen direktsänds på group.vattenfall.com/se och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 klockan 08.00 CET.

 

För mer information, kontakta:


Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Anna Borg, Vattenfalls vd och koncernchef

Första kvartalet 2022: Kriget i Ukraina präglade läget på energimarknaden

Kriget i Ukraina och den efterföljande volatiliteten på marknaden skapar stora utmaningar för Europas energisystem.

Läs hela artikeln
Deltagare på Vattenfalls årsstämma 2022

Vattenfalls årsstämma 2022

Vattenfall AB:s årsstämma ägde rum torsdagen den 28 april. Bland annat beslutades om en utdelning på 23,414  miljarder SEK till ägaren, den svenska staten.

Läs hela artikeln