En stadsvy - Amsterdam.

Vattenfall – bokslutskommuniké 2019

Finansiell utveckling, januari-december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 9% (7% exklusive valutaeffekter) till 166 360 MSEK (152 091).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade med 26% till 25 095 MSEK (19 883).
 • Rörelseresultatet ökade med 26% till 22 141 MSEK (17 619).
 • Periodens resultat ökade med 24% till 14 861 MSEK (12 007).
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 7 245 MSEK, motsvarande 55% av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare.

Finansiell utveckling, oktober-december 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 3% (1% exklusive valutaeffekter) till 46 179 MSEK (45 020).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade med 77% till 8 207 MSEK (4 627).
 • Rörelseresultatet minskade med 42%  till 2 427 MSEK (4 189).
 • Periodens resultat minskade med 84% till 488 MSEK (3 100).

Viktiga händelser, januari-december 2019

 • Fortsatt kundtillväxt, i synnerhet i Tyskland.
 • Tillväxt inom havsbaserad vindkraft med invigning av Horns Rev 3 (407 MW) i Danmark och vinnande bud för Hollandse Kust Zuid 3&4 (~750 MW) i Nederländerna.
 • Permanent stängning av Ringhals 2.
 • Förvärv av försäljningsbolaget DELTA Energie i Nederländerna.    
 • Stängning av de koleldade kraftverken Hemweg 8 i Amsterdam och Reuter C i Berlin.   
 • Överlåtelse av fjärrvärmeverksamheten i Hamburg.
 • Omfattande reparationsarbete av elnät i Sverige efter stormen Alfrida.
 • Sänkta intäktsramar för distributionsverksamhet i Sverige under perioden 2020-2023.   
 • Nya mål för minskade koldioxidutsläpp godkända av Science Based Targets initiative.

Bokslutskommunikén i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se.

Klockan 09.30 idag, onsdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-december 2019 vid en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor.

Presskonferensen direktsänds på group.vattenfall.com/se och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 klockan 08.00 CET.

 

För mer information, kontakta:


Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

Överenskommelse om lösning för att avsluta tvister om tysk nedläggning av kärnkraft

Den tyska förbundsregeringen har idag tillkännagivit grunden till en överenskommelse med E.ON, EnBW, RWE och Vattenfall som ska avsluta tvister om nedläggningen av den tyska kärnkraften.

Läs hela artikeln
Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg

Bokslut 2020: Motståndskraft och framsteg under ett utmanande år

Vattenfall har stått sig bra under 2020. Bokslutskommunikén visar stabilt underliggande rörelseresultat trots låga elpriser, minskad försäljning och pågående pandemi.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']