Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg. Detta innebär att Moorburg kan fasas ut tidigare än planerat.

Den första auktionsprocessen för att minska kolkraftsproduktionen i Tyskland inleddes tidigare i år och som en del i detta ingick Vattenfalls bud om stöd för att i förtid lägga ned Moorburg. Företag som driver koleldade kraftverk i norra Tyskland ombads att lämna in bud för utfasning av totalt fyra gigawatt produktionskapacitet.

– Vi välkomnar detta beslut. Det skapar klarhet och gör det möjligt för oss att avveckla Moorburg tidigare än vi hittills hade planerat. Även om kraftverket, som startade sin verksamhet 2015, är ett av de mest moderna i Tyskland är en tidig nedläggning i linje med både den tyska statens plan för att minska utsläppen från koleldad elproduktion och Vattenfalls strategi att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Anna Borg, VD och koncernchef, Vattenfall.

– Mot bakgrund av den tyska lagen för att fasa ut kol har vi tittat på flera alternativ för Moorburg, inklusive ett byte av bränsle och avyttring av anläggningen. Nu kommer vi istället att gå vidare med att planera för en snabb nedläggning av kraftverket i förtid, vilket inkluderar att stödja våra anställda att hitta nya jobb eller på ett ansvarsfullt hjälpa att hitta andra alternativ, säger Tuomo Hatakka, Vattenfalls chef för Tyskland.

I ett nästa steg kommer de tyska regionala systemoperatörerna att i början av mars 2021 besluta om i vilken mån Moorburg är systemkritisk för nätstabiliteten. Om Moorburg inte klassificeras som systemkritisk kommer eldningen av kol att stoppas senast den 1 juli 2021. Om Moorburg däremot klassificeras som kritisk av den regionala systemoperatören, och Bundesnetzagentur bekräftar denna bedömning, måste kraftverket hållas i effektreserv under en bestämd period.

För att uppfylla syftet för den tyska lagen för utfasning av kol får företag som deltar i auktionerna inte offentliggöra buden eller kompensationens storlek eftersom det är känslig information på marknaden.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com
Markus Fischer, telefon 070-377 96 44, markus.fischer@vattenfall.com

Se även

Kraftledning

Så ska vi fasa ut våra koldioxidutsläpp

2019 minskade Vattenfall sina koldioxidutsläpp med 4 miljoner ton. Tuomo Hatakka, chef för Vattenfalls värmeverksamhet, beskriver färdplanen mot att bli koldioxidfria.

Läs hela artikeln
Kolkraftverket Hemweg, som stängs i slutet av 2019

Vattenfall lägger ner sitt sista kolkraftverk i Nederländerna

Vattenfalls sista kolkraftverk i Nederländerna, Hemweg 8 utanför Amsterdam, stängs före årsskiftet.

Läs hela artikeln
Torbjörn Wahlborg, Vattenfalls chef för elproduktion Norden

Torbjörn Wahlborg: ”Inte rimligt att återstarta reaktor vid Ringhals”

Det är mycket riskabelt, kostsamt och kanske inte ens möjligt att återstarta någon av de avställda reaktorerna vid Ringhals. I stället bör fokus ligga på att utveckla befintlig kärnkraft och...

Läs hela artikeln