Vattenfall får kompensation för tidig stängning av kraftverket Moorburg

Den tyska myndigheten Bundesnetzagentur har idag beslutat att ge Vattenfall kompensation för en fullständig avveckling av företagets koleldade kraftverk Moorburg i Hamburg. Detta innebär att Moorburg kan fasas ut tidigare än planerat.

Den första auktionsprocessen för att minska kolkraftsproduktionen i Tyskland inleddes tidigare i år och som en del i detta ingick Vattenfalls bud om stöd för att i förtid lägga ned Moorburg. Företag som driver koleldade kraftverk i norra Tyskland ombads att lämna in bud för utfasning av totalt fyra gigawatt produktionskapacitet.

– Vi välkomnar detta beslut. Det skapar klarhet och gör det möjligt för oss att avveckla Moorburg tidigare än vi hittills hade planerat. Även om kraftverket, som startade sin verksamhet 2015, är ett av de mest moderna i Tyskland är en tidig nedläggning i linje med både den tyska statens plan för att minska utsläppen från koleldad elproduktion och Vattenfalls strategi att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Anna Borg, VD och koncernchef, Vattenfall.

– Mot bakgrund av den tyska lagen för att fasa ut kol har vi tittat på flera alternativ för Moorburg, inklusive ett byte av bränsle och avyttring av anläggningen. Nu kommer vi istället att gå vidare med att planera för en snabb nedläggning av kraftverket i förtid, vilket inkluderar att stödja våra anställda att hitta nya jobb eller på ett ansvarsfullt hjälpa att hitta andra alternativ, säger Tuomo Hatakka, Vattenfalls chef för Tyskland.

I ett nästa steg kommer de tyska regionala systemoperatörerna att i början av mars 2021 besluta om i vilken mån Moorburg är systemkritisk för nätstabiliteten. Om Moorburg inte klassificeras som systemkritisk kommer eldningen av kol att stoppas senast den 1 juli 2021. Om Moorburg däremot klassificeras som kritisk av den regionala systemoperatören, och Bundesnetzagentur bekräftar denna bedömning, måste kraftverket hållas i effektreserv under en bestämd period.

För att uppfylla syftet för den tyska lagen för utfasning av kol får företag som deltar i auktionerna inte offentliggöra buden eller kompensationens storlek eftersom det är känslig information på marknaden.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com
Markus Fischer, telefon 070-377 96 44, markus.fischer@vattenfall.com

Se även

Vattenfall Logo

Kommentar med anledning av kritik mot inköp av kol från Colombia

En delegation från Colombia har meddelat att de idag kommer att lämna in en anmälan mot ett antal europeiska energibolag, däribland Vattenfall, till OECD.

Läs hela artikeln
Kraftledning

Så ska vi fasa ut våra koldioxidutsläpp

2019 minskade Vattenfall sina koldioxidutsläpp med 4 miljoner ton. Tuomo Hatakka, chef för Vattenfalls värmeverksamhet, beskriver färdplanen mot att bli koldioxidfria.

Läs hela artikeln
COP28 logotyp. Källa: WAM
Källa: WAM

Vattenfall på COP28 i Dubai

COP28, FN:s 28:e klimatkonferens, inleds den 30 november och pågår till den 12 december. Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld kommer att vara på plats under en vecka i Förenade Arabem...

Läs hela artikeln