Vattenfall gör det möjligt för industrin att stötta svenska energisystemet

Att sälja sin flexibla elkonsumtion är en möjlighet som Vattenfall erbjuder sina kunder sedan förra året. Nu har datacentret Boden Tech anslutit sig och är hittills Vattenfalls största partner inom frekvensreglering, FCR.

boden-tech-datacenter.jpg

Förnybar energi är väderberoende och ställer nya krav på elsystemets balans mellan produktion och förbrukning. Genom frekvensreglering kan elkonsumenter bidra till ett stabilt kraftnät genom att tillfälligt gå ner i egen energikonsumtion. Boden Tech ägs av Hive Blockchain, ett kanadensiskt bolag inom blockkedjesektorn. Genom Vattenfall och systemleverantören Sympower, har de nu fått tillgång till marknaden för FCR (Frequency Containment Reserv).

– Frekvensreglering av elsystemet är en av flera lösningar där kunderna själva aktivt kan medverka och bidra till ett stabilare elnät i Sverige. För att möjliggöra alltmer vind- och solkraft i energisystemet, behöver vi hjälpas åt för att upprätthålla balansen i nätet och lösningar som denna är ett sätt. Boden Tech är vår största kund hittills på FCR marknaden men vi ser ett ökat intresse. Det är intressanta parametrar för företagen; fossilfri energi, digitala lösningar och tekniker samt nya intäktsströmmar för att göra det möjligt att leva fossilfritt, säger Henrik Juhlin, Head of Power Management på Vattenfall.

Frekvenshållning är en av Svenska Kraftnäts (SvK) huvuduppgifter, och sköts tillsammans med de nordiska systemoperatörerna. Kraftsystemet är beroende av en balans mellan produktion och förbrukning, bäst är vid 50,00 Hz. Det innebär att energi måste tillföras och avlägsnas när frekvensen är ojämn. I takt med att mer väderberoende förnybar energi växer så krävs det större reserver.

– Vi kan slå av 115 000 datorer på en sekund hos Boden Tech. När frekvensen har laddat upp igen max 15 minuter senare är allt tillbaka igen. Det handlar om långt under 1 procent av vår totala tid och ändå kan vi frigöra upp till 10 MW FCR till kraftnätet, säger Tobias Ebel, styrelsemedlem i Hive Blockchain.

När man blir del av FCR är det möjligheten att aktivera produkten som köps och kunden får ersättning per timme.

– För oss har aldrig pengarna varit det primära motivet. Vi vill leva som vi lär och bevisa att vi är hållbara på riktigt. Men visst är det en win-win gånger fyra: det bra för oss, för Vattenfall, för kraftnätet och för klimatet. FCR är ett lysande exempel på att hållbarhet kan vara lönsamt för alla, säger Tobias Ebel.

Läs mer om FCR på Vattenfall
Så blev FCR en hållbar win-win för Boden Tech datacenter (på engelska)

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com

Se även

Kusten vid Forsmark en vinterdag

Elmarknaden just nu: Med vintern kom de högre elpriserna

Elpriserna i Norden ökade under slutet av november. Det innebär att december inleds med mer än dubbelt så höga elpriser per kilowattimme i hela landet jämfört med förra månaden.

Läs hela artikeln
En plan för Sveriges framtida energisystem

Så kan den ökade elanvändningen mötas

Om ett par decennier kan Sverige komma att förbruka dubbelt så mycket el som idag. Det är en stor utmaning men den går att lösa. I den här videointervjun beskriver Martin Vallstrand, chef fö...

Läs hela artikeln
Tre medarbetare på trading-avdelningen i samtal vid dataskärm

Elmarknaden just nu: Bra energiförutsättningar i Norden trots osäker omvärld

Höga temperaturer, kraftig blåst och välfyllda vattenmagasin har präglat hösten. För andra månaden i rad har priserna på elmarknaden varit väldigt låga och i oktober hade en femtedel av måna...

Läs hela artikeln